Jaarvergadering Vereniging Heemhuis Ootmarsum met gouden lezing

De Jaarvergadering

Hotel van der Maas, 4 april 2020, 20.00 uur.

De voorzitter, Nettie Aarnink, opent de vergadering en heet alle leden, donateurs en vrienden welkom. En genodigden waarbij ze met name de vertegenwoordigers van de historische kring Vasse, Mander en Hezingen, Heemkunde Manderveen, Heemkunde Denekamp, mevr T. Hesselink uit Albergen, de Archeologievereniging Twente (AWN afd 19) en de beide sprekers Jan-Willem de Kort van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Gerben ten Buuren coördinator van de archeologie werkgroep met zijn maten Martin van der Beek en Linda Elfrink noemt.

Er zijn ongeveer 80 belangstellenden. De voorzitter stelt Hans Bolscher voor als de nieuwe penningmeester nu Heemkunde met BMS tehoap vedan goat. Ook wijst ze aanwezigen op de expositie van Ben Horsthuis (1918-1998), geboren Oud-Ootmarsum en meester-illustrator in het Educatorium en beide kerken.

Na enkele mededelingen over Poorten Frederik volgt er een deskundige toelichting op het financiële verslag door huidige penningmeester Arie Semmekrot, het advies van de kascommissie bij monde van Jan Weierink aan de ledenvergadering om acquit en décharge te verlenen, waarna Arie de begroting toelicht en een applaus ontvangt. Jan Raatgerink meldt twee bijzondere schenkingen voor de rondvraag: een doosje met munten gevonden in Hezingen voor de werkgroep Archeologie en een collectie zilveren munten die onze nieuwe penningmeester graag in ontvangst neemt.

De vereniging trakteert de aanwezigen op een drankje.

Gerben ten Buren

Na de pauze luistert de bomvolle zaal geboeid naar het fascinerende verhaal van de amateurarcheoloog Gerben ten Buuren over de goudvondst op het Springendal. “Het is niet van mij, niet van ons, het is historisch erfgoed”, aldus Gerben.

Na de melding van de vondst is hij blij verrast dat hij mee mocht doen met het vervolgonderzoek. En hoe hij vakkundig nieuwsgierige voorbijgangers om de tuin leidde door te veinzen dat hij met zijn piepstok op zoek was naar munitie.

In het heemkundig jaarboek 2022 staat zijn prachtige verhaal beschreven en geïllustreerd (te koop bij boekhandel Brummelhuis €10).

Jan Willem de Kort

Jan Willem de Kort neemt het over en vertelt over het nader veldonderzoek dat hij samen met Gerben, Martin en Linda uitvoert en hoe hij deze vondst duidt in het licht van andere vondsten in Europa. Het is met grote zekerheid geen grafgift omdat er geen sporen van een nederzetting in de buurt zijn gevonden. Ook geen bewaar of rampschat (waardevolle spullen die men in een noodsituatie begraaft en die niet meer worden opgegraven). Dus betreft het met redelijke zekerheid een rituele schat op een cultusplaats.

Het goud is waarschijnlijk omgesmolten goud uit Constantinopel, toen de hoofdstad van het Romeinse rijk. Munten met het hoogste goudgehalte zijn het oudst.

Het onderzoek bracht sporen van oude wegen, heide ontginning en paalsporen van dikke en dunne palen rondom de vindplaatsen op de stuwwal aan het licht. Rondom een dikke veldkei die later begraven is vond men sieraden. Door pollenonderzoek denkt men dat het toen, vroege middeleeuwen 7e eeuw, ook al een open veld is geweest. De naam Weersink duidt waarschijnlijk op toezichthouder van landweren. Twente met zijn bewoners is interessant en oud, heel oud.

De voorzitter dankt de sprekers, spoort hen aan de jeugd te inspireren met hun spannende verhalen en overhandigt hen namens de vereniging een heerlijke fles wijn.

Maria Hunder, Ootmarsum 5 april 2022

Lees hier het verslag van deze vergadering.

Jaarvergadering Vereniging Heemhuis Ootmarsum met gouden lezing