Uitnodiging jaarvergadering 2022

 VERENIGING HEEMHUIS OOTMARSUM

 

 

Secretariaat  Campstede 25, 7631 HS Ootmarsum

Email              info@heemkunde-ootmarsum.nl

Website         https://www.heemkunde-ootmarsum.nl

Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)                9 maart 2022

 

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – op:  maandag 4 april 2022 om 20.00 uur bij Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum. Na afloop van de jaarvergadering staat er een lezing met een gouden randje op het programma.

 

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Ledenvergaderingen van 28 oktober 2021 en van 15 november 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financieel jaarverslag 2021 (in zaal ter inzage een ½ uur voor aanvang van vergadering)
 5. Kascommissie 2021:  Jan Weierink en Freddy Mensink brengen verslag uit
 6. Vaststellen begroting 2022 en vaststellen contributie (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering)
 7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie
  * Aftredend lid Kascommissie: Jan Weierink
  * Aantredend lid Kascommissie: Elise Leeuwenkuil
  * Benoeming nieuw reservelid Kascommissie
 8. Bestuur Vereniging Heemhuis Ootmarsum: met samengaan Heemkunde met BMS is Hans Bolscher als penningmeester toegetreden tot bestuur.
 9. Bestuur Stichting Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum: met samengaan Heemkunde met BMS is Hans Bolscher als penningmeester toegetreden tot bestuur.
 10. Rondvraag en Sluiting

 

Korte pauze

 

De gouden schat van het Springendal

Gerben ten Buuren, coördinator van de werkgroep Archeologie, neemt ons mee in zijn avonturen rond de wonderbaarlijke vondst van de Springendalse goudschat. Daarna zal Jan Willem de Kort, veldarcheoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ons vertellen waarom deze vroeg middeleeuwse vondst van (inter)nationale en onschatbare waarde is.

 

Wij zien u graag op onze jaarvergadering!

 

Met vriendelijke groet, mede namens uw bestuur,

Nettie Aarnink

Uitnodiging jaarvergadering 2022