Arie Semmekrot onderscheiden

Koninklijke onderscheiding voor Arie Semmekrot wel verdiend!

Trots als een pauw zijn we op ons bestuurslid en penningmeester Arie Semmekrot. Op 26 april werd hij naar het gemeentehuis Dinkelland gelokt. Aldaar en temidden van zijn vrouw Maria, kinderen en kleinkinderen, vrienden, voormalige werkgever Loohuis en collega bestuursleden verraste burgemeester John Joosten hem met de benoeming tot lid in de orde van Oranja Nassau:

“Geachte meneer Semmekrot,

Financiën zijn uw beroep en die kundigheid heeft u zowel zakelijk als vrijwillig volop ingezet bij uw werkzaamheden. In uw professionele loopbaan was u boekhouder bij Loohuis Installatietechnieken in Fleringen. Personeelszaken waren onderdeel van uw takenpakket en dat was een uitdaging in het flink groeiende bedrijf. Maar hoe zakelijk u ook te werk ging, u wist altijd oog te houden voor de individuele medewerkers en hun gezinnen. Daarmee heeft u veel vertrouwen en achting verdiend.

Na een dienstverband van 40 jaar bent u nog vertrouwenspersoon voor velen, die u van weloverwogen adviezen voorziet. Daarnaast was u secretaris van het Bedrijvencontact gemeente Tubbergen, een overkoepelend ondernemersplatform. Initiatieven stimuleren en kennis delen zijn belangrijke pijlers van het platform. Ondernemerschap houdt niet op bij de deur van het bedrijf, is het idee. Het aansturen van een onderneming vraagt meer en dankzij het bedrijvencontact staan de ondernemers niet alleen.

In uw vrije tijd heeft u veel tijd gespendeerd aan allerlei verenigingen in uw eigen stad:

  • Zo bent u vrijwilliger van voetbalvereniging KOSC geweest.
  • Ook was u in de jaren ’90 voorzitter van EHBO Ootmarsum.
  • In 1986 trad u toe tot het parochiebestuur van de toen nog zelfstandige parochie van de Simon en Judaskerk. Het penningmeesterschap omvatte het bijhouden van de volledige administratie van de kerk. In die tijd werd begonnen met het openstellen van de monumentale kerk voor toeristen. Dat het zulke grote vormen zou aannemen, had toen niemand kunnen bedenken: elk jaar bezichtigen 40.000 toeristen de kerk en het is zelfs uitgeroepen tot meest gastvrije kerk van oost-Nederland. U heeft bovendien bijgedragen aan de grote restauratie van de kerk in begin jaren 2000. Er werd toentertijd een grote sponsoractie op touw gezet omdat de geloofsgemeenschap zelf minimaal 225 duizend euro bijeen moest brengen in het miljoenentraject. Een enorm bedrag maar er werd zelfs meer ingezameld: er is uiteindelijk maar liefst 325 duizend euro bijeengebracht. Een prestatie waarvan de kerk en de inwoners nog dagelijks de vruchten plukken.

Momenteel zet u zich in voor Heemkunde Ootmarsum.

  • U bent er penningmeester en secretaris en middels deze functies bent u niet alleen van belang voor de vereniging, maar ook voor Ootmarsum.
  • Bij de heemkunde bent u de deskundige wat betreft onderhoud en restauratie en dat werd zichtbaar bij bijvoorbeeld de restauratie van het molenhuisje. Daar waren heel wat vergunningen, subsidies en vergaderingen voor nodig.
  • Ook was u nauw betrokken bij het project op de Kuiperberg.
  • Het zijn bijzondere tijden voor de Heemkunde gezien het samengaan met de Ben Morshuisstichting. Zoals jullie voorzitter het zo mooi zegt: na een jarenlange verkering volgt er nu een trouwerij tussen de twee stichtingen.
  • Dat Poorten Frederik maar een mooie locatie mag worden voor de stichtingen. Dan heeft Ootmarsum er een prachtige locatie bij voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad.

Meneer Semmekrot, alles bij elkaar optellende concludeer ik dat u naast én na uw drukbezette baan volop tijd heeft vrijgemaakt voor zaken die Ootmarsum aangaan en die van belang zijn voor de samenleving. Ik heb daarom een heugelijke mededeling voor u: het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau”.

Tot zover de toespraak van burgemeester John Joosten

Arie Semmekrot onderscheiden