De vogeltrek is al begonnen!!

Vogeltrek

De vogeltrek begint al weer op gang te komen. De zwaluwen verzamelen zich al weer en trekken al velduilgeleidelijk aan richting het zuiden. Ook andere trekvogels kun je al in september zien. Op 4 september vloog er tussen Ootmarsum en Tilligte aan de Vlierweg al een velduil over.

Deze prachtige soort zie je hier alleen gedurende de trekperiode in voor en najaar. Zo vroeg als nu hadden we hem nog niet eerder gehad.

Het paapje laat zich momenteel ook in het veld zien. Vaak zie je ze op paaltjes en prikkeldraad zitten.

Door de lage waterstand hebben we nu bij beken en kanalen meer oevers. Hierdoor zien we ook wat vaker steltlopers zoals groenpootruiter bosruiter, witgat en oeverloper aan de rand van deze oevers lopen.

De komende weken zal de vogeltrek alleen nog maar meer zichtbaarder worden. Vanaf half september verwachten we in de ochtend weer grotere aantallen vogels die hun weg vanuit het noorden naar het zuiden vervolgen.

Als vogelwerkgroep tellen we dan ook vanaf half september elke zondagmorgen aan de Kerspelweg in Ottershagen de trekvogels. Dit doen we ook de hele maand oktober.

Euro Birdwatch

Op 1 oktober doen we als werkgroep ook mee aan de Euro Birdwatch. Op deze dag tellen minimaal 40 landen op dezelfde dag de trekvogels. Ruim 100 vogelwerkgroepen in Nederland tellen deze dag de trekvogels om zo een indruk te krijgen welke soorten en hoeveel vogels er over vliegen. Iedereen die dit fenomeen eens mee wil maken is deze dag van harte welkom.

We staan aan de Kerspelweg in Ottershagen. Ongeveer 100 meter voorbij de vogelkijkhut, bij het bruggetje aan de Hollandergraven. We tellen van 07:30 uur tot minimaal 14:00 uur. U bent van harte welkom!!

De vogeltrek is al begonnen!!