Stadsgenoten vertellen…

Momenteel zijn we druk bezig met de afronding van een boek getiteld ‘Stadsgenoten vertellen…’. Het  is een bundeling van Pröätkes en levensverhalen van 50 personen die nauw verbonden zijn met Ootmarsum. De verhalen zijn al eens gepubliceerd in de diverse Jaarboekjes van de Heemkunde, maar zeer de moeite waard om gezamenlijk in een mooi boekwerk opnieuw gepresenteerd te worden. Alles is herlezen en waar nodig aangepast en de verhalen zijn voorzien van talrijke nieuwe foto’s. Familieleden van de personen in het boek waren ons heel behulpzaam met foto’s. Het is daardoor ook een mooi ‘kijkboek’ geworden.

De stadsgenoten die aan het woord zijn vertellen allemaal over hun leven. Lekker losjes, geen interview maar ’n Pröätke of te wel een gezellig gesprekje. Daarbij komen heel verschillende onderwerpen aan de orde. Vaak gaat het over hun beroep, hobby, jeugdjaren. Terwijl het gesprek zich ontspint ontstaat een heel mooi beeld van het leven in Ootmarsum in de 20e eeuw. Hoe zag onze stad eruit? Hoe verdiende men de kost? Van welke verenigingen was men lid? Ook blikken enkele personen terug op hun tijd in Ootmarsum. Dokter Durville, pastor Brummelaar, Huub Borrenbergs, burgemeester Grotenhuis en ook een evacué uit de Tweede Wereldoorlog, om maar enkelen te noemen. Het boek is een reflectie op de hele vorige eeuw. Hoe is onze stad geworden tot wat het nu is?

We hopen het boek in de loop van november te presenteren en het is dan te koop bij de heemkunde en nog enkele andere verkooppunten. We houden u op de hoogte.

 

Stadsgenoten vertellen…