Euro Birdwatch 2022

Euro Birdwatch 2022De Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Euro Birdwatch. Op 1 oktober werd er in 40 landen naar trekvogels gekeken. Hiermee is het dus een echte megatrekvogeltelling. Tienduizenden vogelaars in heel Europa (en daarbuiten) waren op 1 oktober met dezelfde hobby bezig.

De weersomstandigheden waren helaas dit jaar niet echt optimaal. Westenwind en regen zorgden voor lagere aantallen dan voorgaande jaren. Desondanks kon de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum nog 31 vogelsoorten waarnemen. In totaal zagen ze 1945 vogels overvliegen. In Nederland werd de zanglijster het meest geteld. In Ottershagen was dat de spreeuw. 861 exemplaren werden hier gezien. Ook de boerenzwaluw was hier nog goed van de partij. Er vlogen maar liefst 628 exemplaren over. De top 5 bestond uit 1 Spreeuw, 2 boerenzwaluw, 3, graspieper, 4 grauwe gans, 5 zanglijster.

Er zaten verder nog een aantal mooie soorten tussen. Er werden namelijk 2 rode wouwen gezien. Ook een bruine kiekendief en een slechtvalk lieten zich fraai bekijken. Ook de afwisselende luchten met geweldige wolken en regenbogen waren een lust voor het oog. Af en toe moest er ook geschuild worden voor de pittige regenbuien.

Een totaal overzicht van alle waarnemingen kun je vinden via de onderstaande link.

https://www.trektellen.nl/count/view/127/20221001

Euro Birdwatch 2022