Donateursavond donderdag 20 oktober Gasterij Oatmössche

DONATEURSAVOND HEEMHUIS OOTMARSUM IN GASTERIJ OATMÖSSCHE ipv HOTEL VD MAAS

 

HARM SMEENGE TREKT LESSEN UIT HET VERLEDEN VOOR EEN GEZONDER LANDSCHAP VOOR MENS EN NATUUR

 

DONATEURSAVOND VERENIGING HEEMHUIS OOTMARSUM, 20 OKTOBER 20.00 UUR IN GASTERIJ OATMÖSSCHE, COMMANDERIEPLEIN 3, OOTMARSUM

 

De donateursavond van de vereniging Heemhuis Ootmarsum wordt gehouden op 20 oktober in de Gasterij Oatmössche aan het Commanderieplein 3  in Ootmarsum. Dit betreft een rectificatie want vorige week werd vermeld dat de avond in Hotel van der Maas zou plaatsvinden. Dr. Ir.  Ing. Harm Smeenge zal een lezing geven die geheel in het teken staat van het landschap rondom Ootmarsum. Omdat de inhoud een veel breder publiek zal aanspreken zijn andere belangstellenden van harte welkom op deze boeiende avond. De entree is gratis.

Het landschap van Noordoost-Twente is bijzonder vanwege de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. Door grote verschillen in aardkundige kenmerken zijn er eigenlijk vier microregio’s te onderscheiden die elk heel eigen kenmerken bezitten. Tijdens de lezing zal Dr. Ir. Ing. Harm Smeenge op basis van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen vertellen over deze Twentse rijkdom. Harm, momenteel landschapsecoloog en historisch ecoloog bij De Bosgroepen geeft een toelichting op 12.000 jaar landschapsdynamiek.

Het stroomgebied van de Dinkel legt hij langs een 12.000 jaar lange tijdlijn van klimaatsverandering, bewoningdynamiek en impact op het landschap door het samenspel tussen aarde, mens en natuur.

De kasteelopgraving van de Hunenborg in het Volther- en Agelerbroek heeft in 1916 door Holwerda plaatsgevonden. Met nieuwe kennis en technieken heeft in 2016 door een team van archeoloog Scholte Lubberink, promovendus Spiekhout en Smeenge een heropgraving plaatsgevonden, waarna vele vragen/mysteries over dit object konden worden ontrafeld. Harm zal het publiek meenemen in wat er in en rond de Hunenborg is aangetroffen en wat dit allemaal betekent over de ouderdom, functie in relatie met omliggende gebied.

De stuwwal van Ootmarsum met zijn bronnen, watermolens en bijzondere natuur kan niet ontbreken in zijn lezing. Harm zal stil staan bij de onmiskenbare bijdrage van de mens aan de bijzondere natuurkwaliteit van het gebied, maar ook hoe schaalvergroting heeft geleid tot erosie en verdroging.

Het wordt een boeiende lezing waarin dhr Smeenge inzicht geeft in hoe het landschap is ontstaan door een samenspel tussen aarde, natuur en mens en welke veranderingen en knelpunten hieruit zijn voortgekomen. Vanuit deze kennis over het verleden zijn lessen te leren die oplossingsrichtingen bieden voor een gezonder landschap voor mens en natuur. Of zoals Harm het zelf pleegt te zeggen: “Herstel begint bij het lezen van het landschap”. Tijdens en na de lezing zal dhr Smeenge graag met het publiek enkele vragen bespreken en kennis uitwisselen.

Donateursavond donderdag 20 oktober Gasterij Oatmössche