Harm Smeenge vertelt….

Harm Smeenge vertelt
HARM SMEENGE VERTELT OVER NOORDOOST TWENTE EN HET KASTEELLANDSCHAP VAN DE HUNENBORG EN TREKT VOLLE ZAAL IN GASTERIJ OATMÖSSCHE

De jaarlijkse donateursavond van de vereniging Heemhuis Ootmarsum op 20 oktober 2022 stond geheel in het teken van het landschap van Noordoost Twente. Maar liefst 87 mensen waren naar de Gasterij Oatmössche gekomen voor de lezing van Harm Smeenge. De donateurs en leden werden welkom geheten met een kop koffie. Zo ook de overige belangstellenden en voor zover bekend waren er naast Ootmarsummers, mensen uit Beuningen, Denekamp, Tilligte, Lattrop, Lage, Agelo, Vasse, Nutter en Hezingen.

Heemhuis

De voorzitter van de vereniging, Nettie Aarnink, stond nog even stil bij de naamgeving van de Vereniging Heemhuis Ootmarsum. Het was het jaar 2021 dat in een serie van twee algemene ledenvergaderingen (conform de statuten) is besloten tot een samengaan van de vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken met de Ben Morshuis Stichting. Deze samengesmolten vereniging is daarna verder gegaan onder de naam Vereniging Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum. Ook riep ze aanwezigen op om zich te melden voor diverse klussen, taken en functies (subsidieaanvraag, sponsoractie, organisatie verkiezing 4e stadsdichter, bibliothecaris etc) die er liggen voor mensen die zich verdienstelijk willen maken, op zoek zijn naar een stuk gezelligheid en zingeving en tijd hebben.

Harm Smeenge

Na deze openingswoorden werd Harm geïntroduceerd als Dr. Ir. Ing. Harm Smeenge. Als promovendus was hij in 2016 ook in Ootmarsum. Harm was toen net begonnen met zijn onderzoek maar beloofde de vereniging Heemkunde terug te komen zodra hij gepromoveerd was. Inmiddels is hij in 2020 gepromoveerd en heeft hij in hetzelfde jaar een publieksuitgave gerealiseerd: “Het Landschap van Noordoost-Twente” (Matrijs).

Harm Smeenge vertelt....Harm begon zijn lezing met het ontstaan van het heuvelachtige landschap van Noordoost Twente. Tijdens de voorlaatste ijstijd vormde het landijs de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum, waar later landgoederen op kwamen te liggen. De beekdalen zijn er vaak moerassig en op de hogere gronden liggen de essen en kampen en oude akkergebieden. Door de hoogteverschillen, de bijzondere bodemsamenstelling en de vele bronnen en beken ontstond een lappendelen van landschapstypen.

Het promotieonderzoek

De landschapsecoloog zoog het publiek mee in wat hij voor zijn promotieonderzoek allemaal gedaan heeft om wijzer te worden over het ontstaan van het landschap van Noordoost Twente. En dat is niet gering. Want hoe lees je een landschap? Vanuit de drie invalshoeken aarde, mens en natuur vertelde hij hoe hij gegevens uit diverse disciplines betrok om te verklaren hoe het landschap zich heeft ontwikkeld en in feite tot een nieuw vakgebied te komen: historische landschapsecologie. Zelf deed hij veel veldonderzoek, verzamelde gegevens over bodemsamenstelling (bodem als archief) en maakte gebruik van oral history. Hiervoor nam hij interviews af en las hij menig heemkundig jaarboek en markeboek en raadpleegde hij waardevolle veldnamen studies.

Het publiek zat de hele avond op het puntje van de stoel te luisteren. Wisten wij dat er ooit op rendieren is gejaagd in Agelo? Dat iepen en lindes in esrand houtwallen typisch Twents is? Dat boeren uit Agelo gewapend met hooivorken verhaal gingen halen op het Singraven omdat hun enige snede gras verdronken was? Dat de export van zandstenen met paarden dwars door de puntbeek geschiedde? Dr Smeenge heeft niet alles kunnen vertellen wat op zijn programma stond. We houden nog een lezing tegoed over het watermolenlandschap van het Mosbeekdal.

Het Landschap van Noordoost-Twente

Voor diegene die meer wil lezen, leren en begrijpen van het landschap Noordoost Twente ligt er een toegankelijke en rijk geïllustreerde publieksuitgave: Het Landschap van Noordoost-Twente. Hierin wordt de wetenschappelijke kennis herkenbaar gepresenteerd en wordt uitgelegd dat alles wat in de afgelopen 15000 jaar tot stand is gekomen de wisselwerking is geweest tussen de mens en het landschap waarin hij woont en werkt. Dit boek lezen zal bij boer, burger en bestuurder nog meer waardering genereren voor het wonderschone landschap van Noordoost Twente. Maar vooral ook inzicht geven in aanknopingspunten voor herstel van landschap en watersysteem en voor klimaatadaptatie. Het boek is te koop bij boekhandel Brummelhuis, Ootmarsum.

Tot slot

De voorzitter bedankte Harm voor de uiterst interessante lezing met het recent gepubliceerde boek: “In het hart van het Overijssels landschap, een erfenis van de textielindustrie” van de auteurs Luc Jehee en Mark van Veen (Noordhoek).

Tot slot kondigde Jan Raatgerink de eerstkomende publicatie van de vereniging Heemhuis Ootmarsum aan: “Stadsgenoten vertellen…, een bundeling van Pröatkes en Levensverhalen”. Dit boek met verhalen over 49 personen die nauw verbonden zijn met Ootmarsum, ziet spoedig het licht. Het kost €24,50 en is te bestellen via Stadsgenotenvertellen@gmail.com

Donateursavond 2022

Harm Smeenge vertelt….