Samenhang van gebeurtenissen uit het verleden

OldenzaalplechelmusOp vrijdagmiddag 8 september 2023, is iedereen welkom in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, vanwege een symposium over het boek: SAMENHANG VAN GEBEURTENISSEN UIT HET VERLEDEN.

Door de vondst van de schat te Hezingen waren we genoodzaakt de geschiedenis van Noord-Oost Twente en elders te bestuderen.  Ootmarsum speelde in het verleden een belangrijke rol, omdat de Hof Ootmarsum ontvangsten van de Bisschoppen van Utrecht uit Hoven in het Neder-Graafschap Bentheim in ontvangst moest nemen.

Rentmeesters, adel en leenmannen speelden een belangrijke rol. De grens stond nog niet vast. Ootmarsum heeft belangrijke literatuur over de geplaatste grensstenen uitgegeven. Opvallend is het kasteel van de bisschoppen te Lage dat vroeger in Twente lag. Veel onbekende geschiedenis over Lage is uitgezocht.

De bijeenkomst wordt verzorgd door het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor met dirigent en organist. Aanvang is 14.30 uur, de kerk is om 13.30 uur open, vanwege een kleine tentoonstelling en een zeer bijzonder kerkelijk kunstwerk, meer dan 900 jaar oud van een adellijke familie uit Twente, dat alleen die middag te zien is voor in de kerk. Twee sprekers uit Duitsland en uitleg over bijzondere historische aangelegenheden uit het boek worden verteld.

Helaas verschijnt de uitgave  door omstandigheden later, daarover ontvangt U bericht.

Het bestuur van Stichting De Twentse Krans hoopt U die middag  te mogen begroeten.

Samenhang van gebeurtenissen uit het verleden