Donateursavond 2023

Donateursavond 2023Tijdens de donateursavond van onze vereniging in de Gasterij Oatmössche zat de zaal  goed gevuld en luisterden de aanwezigen met volle aandacht naar de lezing van Henk Kamp over het Kasboek Kerk Ootmarsum. Door de vragen uit het publiek bleek dat men zeer geïnteresseerd was in deze materie. Het jarenlange monnikenwerk met betrekking tot het transcriberen van dit zeer oude kasboek door de Werkgroep Geschiedenis van onze vereniging werd hiermee voor het eerst in openbaarheid gebracht. De vele aanwezigen waren vol lof over het werk van de werkgroep en de presentatie door Henk Kamp.

Donateursavond 2023

Bij voldoende belangstelling zal het getranscribeerde Kasboek Kerk Ootmarsum over de periode 1540 – 1615 in boekvorm worden uitgegeven.

Voorintekening kan tot 1 november 2023 via de mail info@heemkunde-ootmarsum.nl.

Donateursavond 2023De nieuwe stadsdichter van Ootmarsum Hennie Olde Meule droeg twee gedichten voor waarin hij een ode bracht aan het nieuwe Heemhuis Poorten Frederik en het kanaal Almelo-Nordhorn. Een prachtig schilderij van een fuut op het kanaal ondersteunde het gedicht en gaf aan dat Hennie naasten ook behoorlijk kan schilderen. Dit leverde hem een luid applaus op.

Kijk op onze Stadsdichter pagina voor een overzicht van alle gedichten. Het gedicht zelf staat op deze pagina: Herfst nabij Kanaal Almelo-Nordhorn.

Donateursavond 2023