Een aantal mooie vogelmomenten van 2023

Gedurende de tellingen op het Springendal konden we van een aantal vogelsoorten genieten.
De zwarte specht koos ervoor om dit jaar een nest te maken vlak naast een wandelpad. Hierdoor konden we dit broedgeval heel goed volgen zonder ze te verstoren. Dit broedpaar bracht hier drie jongen groot.

zwarte specht
Zwarte specht die de jongen voert

Ook de middelste bonte specht breidt zich steeds verder uit in onze omgeving. In de buurt van de Strengen kwamen we zelfs 2 op een tak tegen. Bijzonder om dit te zien!

Middelste bonte specht
Middelste bonte spechten

De grauwe klauwier kwamen we op 2 plekken tegen op het Springendal. Beide paartjes zijn hier tot broeden gekomen.

Dit jaar hebben we met een aantal leden van onze werkgroep de oeverzwaluwwand van nieuw zand voorzien. In totaal werden er 6 tot 7 gaten gegraven. In 1 nest is met zekerheid 1 jong groot geworden. Volgend jaar gaan we het zand weer vervangen. En hopelijk wordt de bezetting dan nog succesvoller.

oeverzwaluw jong
oeverzwaluw jong uit het gat kijkend

In 2015 konden we voor het eerst een broedgeval volgen van een rode wouw. Daarna zijn de broedgevallen in Twente alleen maar toegenomen. Dit jaar al 8 broedgevallen in Twente.

rode wouw jong
Jonge rode wouw met prooi (jonge haas)

Ook konden we als Vogelwerkgroep weer een paartje monitoren. Dit paartje bracht 3 jongen groot. Ze werden alle drie geringd en eentje werd zelfs gezenderd.

Rode wouw gezenderd

Via de onderstaande site kun je de Rode Wouw volgen.
https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/

In de maanden september en oktober hebben we weer trekvogels geteld in Ottershagen.
We hebben mooie soorten gezien zoals rode wouw, smelleken, grote pieper, raaf, kruisbek en slechtvalk. Maar de klapper was toch wel de visarend die voor de telpost al biddend het water in dook en vervolgens met een grote vis vlak over onze hoofden vloog. Gelukkig konden we dit op foto vastleggen.

visarend
Visarend met vis

 

 

 

 

Een aantal mooie vogelmomenten van 2023