Uitnodiging algemene ledenvergadering 2024

Secretariaat Campstede 25, 7631 HS Ootmarsum
Email: info@heemkunde-ootmarsum.nl
Website https://www.heemkunde-ootmarsum.nl

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – van Heemhuis Ootmarsum op donderdag 18 april 2024 om 19.30 uur in Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Ledenvergaderingen van 22 maart 2023 (zie website)
 3. Jaarverslag 2023 (zie website en/of Heemsproak 2024-I)
 4. Financieel jaarverslag 2023 (in zaal ter inzage half uur voor aanvang van vergadering)
 5. Kascommissie 2023: Elise Leeuwenkuil en/of Gerard Hassink brengen verslag uit.
 6. Vaststellen begroting 2024 (op website of t.i. ½ uur voor aanvang van vergadering)
 7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie
  Aftredend lid Kascommissie: Elise Leeuwenkuil
  Aantredend lid Kascommissie: Rob Peters
  Benoeming nieuw reservelid Kascommissie ter vergadering
 8. Bestuur Vereniging Heemhuis Ootmarsum:
  aftredend en niet meer herkiesbaar: Arie Semmekrot
 9. Bestuur Stichting Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum
  aftredend en niet meer herkiesbaar: Arie Semmekrot
 10. Rondvraag en Sluiting

Na een korte pauze verrassen we u om 20.30 uur met een boeiende lezing van Cor Trompetter over zijn Boek Geschiedenis van Twente 1528-1870, Van oorlogsgebied tot Industrieel centrum (Noordboek 2023).
Ook hebben we de heer Trompetter bereid gevonden context te geven aan de periode van het door onze werkgroep Geschiedenis getranscribeerde Kerkeboek 1540-1615.

 

Wij zien u graag op onze jaarvergadering!
Met vriendelijke groet,
mede namens uw bestuur,
Nettie Aarnink, voorzitter

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2024