Beeldbank Ootmarsum

MijnStadMijnDorp (MSMD) is een project van Historisch Centrum Overijssel (HCO) en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Geschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit en biedt inspiratie voor de toekomst. Het HCO vindt het belangrijk dat de geschiedenis van Overijssel herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen, zowel in Overijssel als daarbuiten. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere beheerders van mooie collecties in Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. De Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken is een van de deelnemers aan dit project.

Platform

Om al deze kennis en bronnen te bundelen en te delen is in 2008 het project MSMD gestart. In 2010 is de website gelanceerd, sindsdien zijn verschillende professionele en niet-professionele instellingen betrokken bij de ontwikkeling van MSMD. Al vanaf het begin van het project is Heemkunde Ootmarsum hierbij betrokken. Jan Raatgerink zit in de deelnemersgroep van MSMD. De deelnemersgroep draagt bij aan het verbeteren en uitbreidingen aan de website. Doorontwikkeling vindt het HCO erg belangrijk en daarom is in het najaar van 2021 een nieuwe website gelanceerd.

Het platform MSMD bestaat uit de website MijnStadMijnDorp, het collectiebeheersysteem OpenAtlantis (DEVENTit), het Historisch Tijdschrift Overijssel en het deelnemersnetwerk.

Ook de Heemkunde Ootmarsum heeft binnen MSMD de mogelijkheid gekregen om haar digitale collecties te beheren in OpenAtlantis. Onze Beeldbank Ootmarsum, Bibliotheek- en Archiefcatalogus en Verhalen zijn als collecties hierin ondergebracht.We zijn bezig om de collectie Grenspassen toe te voegen. Andere collecties, bijv. bidprentjes, archeologische vondsten kunnen toegevoegd worden.

Toegang

Hoe krijg je toegang tot deze collecties?
Er is een gemeenschappelijke toegang tot deze collecties door in de zoekmachine te zoeken naar MijnStadMijnDorp Ootmarsum. Op het resultaten overzicht selecteert je ‘Vereniging Heemkunde Ootmarsum’ en je komt direct in de pagina van ‘Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken’ van de website MijnStadMijnDorp.

Zoeken in ‘Beeldbank Ootmarsum’

Om toegang te krijgen tot de fotoarchief van Heemkunde Ootmarsum selecteer Beeldbank Ootmarsum.

Zoeken in de catalogus van de bibliotheek en het Archief

Om toegang te krijgen tot de catalogus van de bibliotheek en het Archief selecteer je Catalogus.

Hier worden niet alleen de boeken weergegeven, maar ook de archiefstukken, die aan de zoekopdracht voldoen. Dit komt omdat de catalogus van de bibliotheek en de catalogus van het archief voorlopig in één collectie zijn opgenomen. In de toekomst zal dit gescheiden worden.

2024-01-28 20:48:05