Ben MorshuisDe Ben Morshuis Stichting is officieel opgericht op 9 december 1994. Daarbij werd bij notariële akte de doelstelling vastgelegd:

“De Ben Morshuis Stichting heeft tot doel de historie van Ootmarsum tot aan de hedendaagse ontwikkeling in beeld en geschrift te verzamelen, vast te leggen en te bewaren”.

De BMS was opgericht op advies van burgemeester Urlings. De reden hiervan was om de enorme verzameling, die Ben Morshuis in de loop der jaren bijeen gebracht had, inzake alles wat met Ootmarsum en omgeving te maken heeft, veilig te stellen. Het doel van de stichting is om de historie van Ootmarsum tot aan haar hedendaagse ontwikkeling in beeld en geschrift te bewaren, vast te leggen en zoveel mogelijk naar buiten uit te dragen. Het bestuur van de stichting bestond uit Ben Morshuis, Harry Oude Elberink en Hans Bolscher.

Sinds de oprichting heeft de BMS 30 boeken samengesteld en in eigen beheer uitgegeven. Daarnaast zijn er in samenwerking met Rob Meenderink meerdere films samengesteld en zijn er enkele tentoonstellingen ingericht. Bij al deze activiteiten ging het steeds over het eigen Ootmarsum en haar inwoners. Het laatste boek was de kroon op het werk: “Woar bin ie d’r een van?” . Dat was vroeger de veelgestelde vraag bij de eerste kennismaking. Het boek is het 27e alweer in een inmiddels indrukwekkende reeks. Met liefst 650 pagina’s in A4-formaat ook het dikste boek van allemaal.

Maar vooral is de BMS befaamd vanwege de enorme verzameling aan foto’s en ander historisch materiaal. De gehele bovenverdieping van de woning van Ben en Minie was ingericht met kasten en stellingen waarin vele tienduizenden foto’s keurig waren gerubriceerd. Een enthousiaste groep Ootmarsummers is nog steeds bezig met het beschrijven en rubriceren van deze kolossale verzameling, wachtend op het digitaliseren ervan.

Sinds oktober 2022 zijn de BMS en de Vereniging Heemkunde Ootmarsum gefuseerd en samen gegaan als Heemhuis Ootmarsum. Een gezamenlijk onderkomen is gevonden in de vorm van de voormalige bibliotheek aan het kerkplein: Poorten Frederik.

2024-01-28 20:48:05