Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 42, 28 december 1874. Aangifte van de geboorte van
Maria Franciska Schulten.

Aangever

Tevens vader, Hermannus Johannes Schulten, oud 42 jaar, van beroep klompenmaker, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Jan Schabos, oud 40 jaar, van beroep koopman, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Johannes Nicolaas Mölenkamp, oud 36 jaar, van beroep arbeider, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 28 december 1874 verklaard dat zijn echtgenote:
Johanna Maria Budde
op 24 december 1874 om 16:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, dat de voornamen Maria Franciska gekregen heeft.

Opmerking

comparant en 2e getuige konden niet schrijven

Geboorteakte van Maria Franciska Schulten

2023-10-04 06:17:25