Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 6, 11 februari 1880. Aangifte van de geboorte van
Anna Aleida Francke.

Aangever

Tevens vader, Johann Francke, oud 24 jaar, van beroep schoenmaker, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Hermannus Reinders, oud 24 jaar, van beroep landbouwer, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Johannes Morshuis, oud 24 jaar, van beroep landbouwer, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 11 februari 1880 verklaard dat zijn echtgenote:
Gesina Aleida Albers
op 10 februari 1880 om 1:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, dat de voornamen Anna Aleida gekregen heeft.

Geboorteakte van Anna Aleida Francke

2024-04-21 15:54:45