Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 4, 30 januari 1882. Aangifte van de geboorte van
Hendrika Josephina Johannink.

Aangever

Tevens vader, Lambertus Johannes Johannink, oud 39 jaar, van beroep smid, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Lambertus Reinders, oud 51 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Jan ter Stege, oud 36 jaar, van beroep timmerman, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 30 januari 1882 verklaard dat zijn echtgenote:
Gezina Maria Ottenhof
op 30 januari 1882 om 5:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, dat de voornamen Hendrika Josephina gekregen heeft.

Geboorteakte van Hendrika Josephina Johannink

2023-12-01 11:14:28