Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 33, 17 oktober 1883. Aangifte van de geboorte van
Gerrit Willem Cramer.

Aangever

Tevens vader, Gerrit Willem Cramer, oud 41 jaar, van beroep burgemeester, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Wolterus ten Bruggencate, oud 51 jaar, van beroep medicinae doctor, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Bernard Cramer, oud 43 jaar, van beroep sigarenfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 17 oktober 1883 verklaard dat zijn echtgenote:
Jacomina Lazonder
op 15 oktober 1883 om 24:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de voornamen Gerrit Willem gekregen heeft.

Geboorteakte van Gerrit Willem Cramer

2023-12-07 03:35:17