Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 115, 19 oktober 1814. Aangifte van de geboorte van
Jan Fredrik Volgenant Staverman.

Aangever

Frans Linck, oud 52 jaar, van beroep provisor, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Berend Berends, oud 59 jaar, van beroep schoenmaker, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Lodewijk Wilmes, oud 36 jaar, van beroep kleermaker, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 19 oktober 1814 verklaard dat:
Geertrui Staverman, woonachtig te Ootmarsum, ongehuwd,
op 17 oktober 1814 om 21:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de voornamen Jan Fredrik Volgenant gekregen heeft.

Opmerking

in het huis harer moeder, Ootmarsum No 13. Bij vonnis RB Almelo 12-12-1832 beslist tot weglating van de 3e voornaam: Volgenant.

Geboorteakte van Jan Fredrik Volgenant Staverman

2023-12-01 10:55:00