Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 29, 17 december 1897. Aangifte van de geboorte van
Johanna Hendrika de Heer.

Aangever

Tevens vader, Hendrik de Heer, oud 56 jaar, van beroep arbeider, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Harm Hendrik Meijer, oud 64 jaar, van beroep arbeider, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Willem Reinders, oud 38 jaar, van beroep sigarenmaker, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 17 december 1897 verklaard dat zijn echtgenote:
Johanna Catharina Sanders
op 16 december 1897 om 21:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, dat de voornamen Johanna Hendrika gekregen heeft.

Opmerking

comparant kon niet schrijven

Geboorteakte van Johanna Hendrika de Heer

2023-10-04 05:36:56