Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 12, 20 mei 1903. Aangifte van de geboorte van
Willem Gerrit Meijboom.

Aangever

Tevens vader, Leffert Meijboom, oud 30 jaar, van beroep arts, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Hermanus van Kessel, oud 59 jaar, van beroep hoofd der school, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Johannes Kornelis Oosterwijk, oud 56 jaar, van beroep koopman, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 20 mei 1903 verklaard dat zijn echtgenote:
Fredrika Carolina Wilhelmina Cramer
op 19 mei 1903 om 10:30 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de voornamen Willem Gerrit gekregen heeft.

Geboorteakte van Willem Gerrit Meijboom

2023-12-07 05:03:30