Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 24, 15 september 1915. Aangifte van de geboorte van
Frederik Gerrit Janse.

Aangever

Tevens vader, Willem Janse, oud 35 jaar, van beroep schoenmaker, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Jacobus Hendrikus Nicolaas Muurlink, oud 62 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Arnold Hendrik Kip, oud 24 jaar, van beroep hotelhouder, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 15 september 1915 verklaard dat zijn echtgenote:
Euphemia Hanevelt, woonachtig te Ootmarsum
op 15 september 1915 om 4:00 uur te Ootmarsum is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de voornamen Frederik Gerrit gekregen heeft.

Geboorteakte van Frederik Gerrit Janse

2023-10-04 06:08:24