Akte

Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 36, 25 juli 1921. Aangifte van de geboorte van
Hendrikus Antonius Gerhardus Heupink.

Aangever

Tevens vader, Hendrikus Antonius Heupink, oud 35 jaar, van beroep sigarenfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Hermannus Silderhuis, oud 49 jaar, van beroep smid, woonachtig te Ootmarsum
Tweede getuige: Johannes Gerhardus Reinders, oud 29 jaar, van beroep sigarenfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 25 juli 1921 verklaard dat zijn echtgenote:
Maria Hendrika Reinders, woonachtig te Ootmarsum
op 23 juli 1921 om 15:00 uur te Ootmarsum (huis A 242) is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de voornamen Hendrikus Antonius Gerhardus gekregen heeft.

Geboorteakte van Hendrikus Antonius Gerhardus Heupink

2024-04-12 14:41:19