Zoek een OotmarsumerOp internet zijn er allerlei gegevens te vinden omtrent geboorte, huwelijk en overlijden. Zeker over de periode vanaf 1811 is er veel informatie aanwezig. In 1811 is er door de toenmalige Franse overheersers van ons land de “Burgerlijke Stand” ingevoerd, waarin iedere geboorte, huwelijk en overlijden werd geregistreerd. Deze vorm van registratie bestaat heden ten dage gelukkig nog steeds, waardoor stamboomonderzoekers al snel in staat zijn om gegevens omtrent de voorouders tot 1811 eenvoudig terug te vinden.

Zoek Ootmarsumers

Zoek een OotmarsumerDe Vereniging heeft op basis van de gescande aktes van de Gemeente Ootmarsum alle geboortes, huwelijken en overlijdens vanaf 1811 opgeslagen in een centrale database. Onder motto ‘Zoek een Ootmarsumer’ vindt u op eenvoudige wijze personen en hun familie. U kunt de hele stamboom doorlopen, door te klikken op (groot)ouders, kinderen en getuigen. Stamboomonderzoek wordt voor u zo wel heel gemakkelijk gemaakt!

Afbeeldingen aktes

Van alle aktes is een afbeelding geplaatst naast de tekstuele samenvatting. Door op de akte te klikken, wordt deze beeldvullend weergegeven. Door er nogmaals op te klikken, wordt de afbeelding nog groter weergegeven en kunt u deze met behulp van de muis verschuiven.

Geboorteaktes

Geboorteaktes zijn ontsloten van 1811 t/m 1912. Latere geboortes zijn nog niet beschikbaar wegens wetgeving rond de privacy.  De volledige lijst van deze geboorteaktes, gesorteerd op datum, vindt u hier Volledige lijst met geboorteaktes. Daarnaast vindt u meestal sneller de weg via de uitgebreide zoekfunctie Zoek in alle aktes.

Huwelijksaktes

De huwelijksaktes zijn beschikbaar van 1811 t/m 1938. Het chronologisch overzicht vindt u op deze pagina Volledige lijst met huwelijksaktes, maar ook kunt u zoeken via de zoekfunctie Zoek in alle aktes. In de huwelijksakte staan de verbindingen naar de ouders van het bruidspaar, getuigen en eventuele vorige partners. Ook hier is de gescande akte afgebeeld naaste de tekstuele versie.

Overlijdensaktes

De overlijdensaktes zijn openbaar t/m 1959 en beschikbaar via deze website. Het overzicht per jaar vindt u hier Volledige lijst met overlijdensaktes. Sneller vindt u uw weg via de zoekpagina Zoek in alle aktes. Ook hier staat de gescande akte naaste de tekstuele versie.

Stamkaarten

Van elke persoon in de database vindt u een stamkaart. Hierop staan alle relaties met ouders, partners en kinderen. Via de zoekpagina Zoek in alle aktes vindt u de weg naar deze stamkaarten en kunt u doorbladeren naar de verwanten, door op de betreffende naam te klikken. Als er ook oudere generaties opgenomen zijn, komt u daar door op de pijltjes boven de betreffende grootouders te klikken.

Stamreeksen

Voor personen met tenminste een grootvader in de mannelijke lijn, is er een stamreeks pagina beschikbaar. Die vindt u door het aanklikken van het knopje rechts van de persoon waarvoor de betreffende stamkaart is aangemaakt. De stamreeks gaat altijd terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader in de mannelijke lijn.

Stambomen

Voor personen waarvan tenminste drie generaties zijn opgenomen in onze database, kan een stamboom worden opgevraagd. Ook deze gaat terug tot de oudste mannelijke voorvader. Als deze beschikbaar is, ziet u rechts op de stamkaart een stamboom symbool. Na het aanklikken van deze knop, wordt de stamboom getoond.

Als u in deze stamboom met de muis over een persoon beweegt, wordt de informatie van de betreffende persoon uitvergroot getoond in een pop-up venster. Via de pijltjes op de verticale verbindingslijnen, kunt u snel naar het volgende kind (naar beneden) of terug naar de ouder (naar boven) navigeren.

Bidprentjes

BidprentjesDe informatie afkomstig uit de gegevens van de Burgerlijkestand is aangevuld met de informatie die te vinden is op bidprentjes: geboorte- en overlijdensdatum en de naam van de partner. Bij personen waarvoor een bidprentje beschikbaar is, ziet u een klein bidprentje naast de naam staan.

Bevolkingsregister

BevolkingsregisterNaast de gegevens uit de aktes, beschikt de gemeente ook over een bevolkingsregister, waarin per woonadres de ingezetenen worden geadministreerd. We zijn bezig deze gegevens op te slaan in onze website. De gegevens worden verbonden met de personen in onze database, zodat gezien kan worden wat de woonadressen zijn geweest. Klik voor meer informatie over het bevolkingsregister hier.

Zoekpagina

Via de zoekpagina vindt u snel de weg naar de gegevens die u zoekt. Op basis van voor- en/of achternaam krijgt u een lijst van alle personen die aan het zoekcriterium voldoen.
Ook is het mogelijk uitgebreider te zoeken. Hierbij kunt u zoekcriteria aanpassen met b.v. beroep of jaartal, maar ook zoeken naar aktes waarin de naam voorkomt. Niet alleen als geborene of overledene, maar ook als vader/moeder, getuige etc. U kunt niet alleen zoeken op basis van de naam met exacte spelling, maar ook op namen die hetzelfde klinken: Jansen, Janszen en Janssen worden zo in één lijst getoond.

Wie Is Overleden

Onder deze titel is een aparte pagina gemaakt, waarin de overlijdens van het afgelopen jaar worden samengevat. Via bidprentjes en rouwadvertenties wordt deze actueel gehouden. Indien mogelijk worden de overledenen ook gekoppeld aan de ouders en daarmee aan de gehele stamboom. U vindt deze pagina via het menu Wie Is Overleden.

Downloaden

Het is mogelijk om de gehele stamboom te downloaden als Adobe (.pdf) bestand. Eenmaal gedownload, kunt u hierin snel “doorklikken” naar ouders en kinderen, door op de namen te klikken. Het download knopje is aanwezig op zowel de stamboom pagina, als de stamkaart. In het laatste geval wordt alleen de stamboom gedownload vanaf de geselecteerde persoon. Wilt u dan toch de gehele stamboom downloaden, dan moet u eerst naar de oudste voorvader gaan, door te klikken op het stamboom symbool  naast de persoon.

Schermafdrukken

Op verschillende pagina’s worden de gegevens grafisch gepresenteerd (stamboom, stamreeks, stamkaart). Op deze pagina’s is er een camera knopje aanwezig, dat het grafisch bestand download als afbeelding van het type .png. Dit bestand is van een heel scherpe kwaliteit en kan opgenomen worden als afbeelding in bijvoorbeeld een MS-Word bestand. Na het aanklikken van dit knopje, wordt het bestand gedownload en opgeslagen op de eigen computer.

Privacy

Bij het tonen van gegevens uit de database, wordt de privacy van nog levende personen gerespecteerd. Bij personen waarvan de partner (mogelijk) nog in leven is, wordt het bidprentje onscherp en dus onleesbaar weergeven. Ook worden namen en andere gegevens van nog levende personen vervangen door alleen de initialen en is de gehele stamkaart niet opvraagbaar.

Verantwoording

De vereniging Heemkunde Ootmarsum beoogt met deze database de gegevens van de inwoners van Ootmarsum en omstreken vast te leggen. De basis wordt gevormd door de aktes van de burgerlijke stand vanaf 1811, aangevuld met de gegevens die te vinden zijn op Internet, bidprentjes, rouwadvertenties en andere media. Er wordt niet gestreefd naar volledigheid als het gaat om het beschrijven van families, maar wel het terug kunnen vinden van alle inwoners en hun geboorte- en overlijdensgegevens en hun ouders. Ook wordt gestreefd om van de partner(s) dezelfde gegevens aan te vullen. De keuze welke personen wel of niet worden opgenomen, is soms niet helemaal helder. Globaal gesproken moeten personen geboren, gehuwd, geleefd of overleden zijn in (de parochie) Ootmarsum, om opgenomen te worden in onze database.

Feedback

Als u meent dat ondanks onze zorgvuldigheid privacy gevoelige informatie wordt getoond, dan kunt u dit melden via het reactie knopje rechtsboven elke pagina. Aan de andere kant kunt u ook verzoeken om onscherp weergegeven bidprentjes toch te tonen, als dit de instemming van de nabestaanden heeft!

Ook als u aanvullende informatie informatie of vragen heeft, kunt u klikken op dit knopje. Graag alleen via deze knop, want zo kunnen wij het beste zien over welke persoon/stamboom u feedback geeft….

Kerkhof

2024-01-28 20:52:46