Zoek een Ootmarsumer

Vanaf deze pagina kunt u zoeken naar personen en hun verwanten die bekend zijn via de Burgerlijke stand van de gemeente Ootmarsum.

Voer in de velden Achternaam en Voornaam de naam van de te zoeken personen.

Als de precieze spelling niet bekend is, kies dan voor Zoekwijze: “Klinkt als…”.

Uitgebreidere zoekmogelijkheden (beroep, akte-soort etc.) verschijnen als u klikt op “Uitgebreider”.

Meer informatie over de achtergronden van onze databank vindt u op de startpagina van “Zoek een Ootmarsumer“.

Veel succes bij het zoeken naar uw voorouders!

Zoek een OotmarsumerVoornaam
Achternaam

Zoekresultaat