Zoek een Ootmarsumer

Vanaf deze pagina kunt u zoeken naar personen en hun verwanten die bekend zijn via de Burgerlijke stand van de gemeente Ootmarsum.

Voer in de velden Achternaam en Voornaam de naam van de te zoeken personen.

Uitgebreidere zoekmogelijkheden (beroep, akte-soort etc.) verschijnen als u klikt op “Uitgebreider”:

  • Als de precieze spelling niet bekend is, kies dan voor Zoekwijze: “Klinkt als…”.
  • U kunt ook zoeken naar stambomen, bidprentjes of foto’s.
  • Of zoeken in aktes van de burgerlijke stand.

Meer informatie over de achtergronden van onze databank vindt u op de startpagina van “Zoek een Ootmarsumer“.

Veel succes bij het zoeken naar uw voorouders!

Zoek een OotmarsumerVoornaam
Achternaam
Zoeken in
Zoekwijze


achternaamvoornaamleeftijdberoepbrondatumbronrolcontext
BrandehofJannawinkelierster30 november 1827StamgegevensJanna Brandehof
BrandehofJanna44 jaarwinkelierster4 januari 1872HuwelijksakteBruidHuwelijk van Nicolaas van Guldener met Janna Brandehof
BrandehofJanna66 jaar15 december 1893OverlijdensakteOverledeneOverlijden van Janna Brandehof
BrandehofJanna9 april 1894HuwelijksakteOverleden partnerHuwelijk van Nicolaas van Guldener met Gezina Eppink
BrandehofJanna28 december 1899OverlijdensakteWeduwnaarOverlijden van Nicolaas van Guldener
2024-04-21 16:35:14