Zoek een Ootmarsumer

Vanaf deze pagina kunt u zoeken naar personen en hun verwanten die bekend zijn via de Burgerlijke stand van de gemeente Ootmarsum.

Voer in de velden Achternaam en Voornaam de naam van de te zoeken personen.

Uitgebreidere zoekmogelijkheden (beroep, akte-soort etc.) verschijnen als u klikt op “Uitgebreider”:

  • Als de precieze spelling niet bekend is, kies dan voor Zoekwijze: “Klinkt als…”.
  • U kunt ook zoeken naar stambomen, bidprentjes of foto’s.
  • Of zoeken in aktes van de burgerlijke stand.

Meer informatie over de achtergronden van onze databank vindt u op de startpagina van “Zoek een Ootmarsumer“.

Veel succes bij het zoeken naar uw voorouders!

Zoek een OotmarsumerVoornaam
Achternaam
Zoeken in
Zoekwijze


achternaamvoornaamleeftijdberoepbrondatumbronrolcontext
JohanninkJohannes Antonius27 mei 1827StamgegevensJohannes Antonius Johannink
JohanninkJohannes Antonius29 mei 1827GeboorteakteGeboreneZoon van Lambertus Johannink en Maria Koehorst
JohanninkJohannes Antonius19 dagen15 juni 1827OverlijdensakteOverledeneOverlijden van Johannes Antonius Johannink
2020-04-01 09:20:45