Akte

Uittreksel uit het huwelijksregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 8, 9 november 1839, voltrekking van het huwelijk van Jan Fredrik Staverman en Antonia Droghoorn.

Bruidegom

Jan Fredrik Staverman, oud 25 jaar, van beroep fabrijkant, woonachtig te Ootmarssum
meerderjarige zoon van Geertruij Staverman, overleden

Bruid

Antonia Droghoorn, oud 29 jaar, woonachtig te Ootmarssum
dochter van Wennemar Hendrik Droghoorn, overleden, voorheen van beroep vrederegter van het kanton Ootmarssum
en van Antonia de Haert, woonachtig te Ootmarssum

Getuigen

Eerste getuige: Hendrik Engels, oud 45 jaar, van beroep ontvanger der Gemeente Ootmarsum, woonachtig te Ootmarssum, zwager van de bruid

Tweede getuige: Hendrik Caspar Averes, oud 34 jaar, van beroep fabrijkant, woonachtig te Ootmarssum, neef van de bruidegom

Derde getuige: Bernardus Hermannus Cramer, oud 34 jaar, van beroep koopman, woonachtig te Ootmarssum

Vierde getuige: Hendrik Oosterwijk, oud 57 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Ootmarssum

Huwelijksakte van Jan Fredrik Staverman en Antonia Droghoorn

2023-12-01 11:53:09