Akte

Uittreksel uit het huwelijksregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 6, 17 augustus 1877, voltrekking van het huwelijk van Johannes Kornelis Oosterwijk en Hendrika Gesina Uges.

Bruidegom

Johannes Kornelis Oosterwijk, oud 30 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Ootmarsum
weduwnaar van Hermina Geertruida Alberta Stokkentreeft
zoon van Gerrit Oosterwijk, overleden
en van Anna Geertruida Hosd van Ferneij, overleden

Bruid

Hendrika Gesina Uges, oud 28 jaar, woonachtig te Ootmarsum
dochter van Hendrik Uges, van beroep ontvanger der directe belastingen en Hendrika Magdalena la Coste, beide woonachtig te Ootmarsum

Getuigen

Eerste getuige: Johannes Bernardus Uges, oud 32 jaar, van beroep stationschef, woonachtig te Venlo, broer bruid

Tweede getuige: Marinus Willem Oosterwijk, oud 28 jaar, van beroep reiziger, woonachtig te Deventer, broer bruidegom

Derde getuige: Coenraad Daniel Oosterwijk, oud 24 jaar, van beroep commissionnair, woonachtig te Zwolle, broer bruidegom

Vierde getuige: Hermanus Stokkentreeft, oud 26 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Markelo, zwager bruidegom

Huwelijksakte van Johannes Kornelis Oosterwijk en Hendrika Gesina Uges

2023-05-30 03:59:43