Informatie Heemkunde Ootmarsum en OmstrekenDe Vereniging Heemhuis Ootmarsum heeft haar residentie in het Molenhuisje, het voormalig Muldershuis van de korenwatermolen van het Huis Ootmarsum
aan de Smithuisstraat in Ootmarsum (zie foto hiernaast). Heemhuis Ootmarsum hoopt in 2024 haar intrek te kunnen nemen in het historisch ontmoetingscentrum Poorten Frederik aan Kerkplein 10 te Ootmarsum.

Het secretariaat is gevestigd aan de:

Oprichting

De vereniging is als stichting opgericht op 28 mei 1966. De motivatie tot oprichting was de interesse van een aantal personen in de geschiedenis en de natuur van Ootmarsum. De Stichting Heemkunde Ootmarsum en Omstreken was daarmee een feit (het woord “Heemkunde” betekent “de studie van het Heem: de eigen woonplaats en omgeving”). In 2000 werd de stichtingsvorm omgezet in “vereniging”. In 2022 is de vereniging gefuseerd met de Ben Morshuis Stichting onder de naam Heemhuis Ootmarsum.

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om het huishoudelijk reglement in te zien.

Doelstelling

De doelstelling van Heemhuis Ootmarsum in zijn huidige vorm is het bestuderen, verzamelen, inventariseren, beheren, behouden en uitdragen van gegevens op het gebied van geschiedenis, archeologie, geologie, genealogie, oude verhalen, dialect en folklore, flora en fauna in en om Ootmarsum.

Door de jaren heen is Heemhuis Ootmarsum verder opgebouwd en uitgebreid tot een gemeenschap met veel actieve werkgroepen. Op de pagina Werkgroepen vindt u een overzicht van alle werkgroepen. Van hieruit komt u vervolgens op de pagina’s van de betreffende werkgroep.

In het jaar 2000 heeft de stichting zich gewijzigd in een vereniging en daarmee o.a. een grotere invloed van de leden bewerkstelligd. Daarbij is ook de doelstelling “puntiger” omschreven: het bevorderen van de kennis en zorg omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

Sluit u aan

Belangstelling voor één of meerdere werkgroepen? Kom er gezellig bij en meld u aan via het aanmeldingsformulier. We zijn altijd blij met nieuwe leden. Donateur worden mag ook. Reeds voor € 20 bent u dat en krijgt u ieder jaar ons Heemkunde Jaarboek in de bus. Beslist de moeite waard!

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. Het bestuur komt één maal in de maand bij elkaar en bestaat uit de volgende leden:

Nettie Aarnink
Voorzitter


Arie Semmekrot
Secretaris


Hans BolscherHans Bolscher
Penningmeester


Maria Hunder
Bestuurslid (notulist)


Jurgen Lohuis
Bestuurslid


Nico Brunninkhuis
Bestuurslid, coördinator ICT werkgroep


Statuten

De statuten van onze vereniging kunt u downloaden via deze link. Die van de stichting vindt u hier.

Algemene activiteiten

Er zijn een aantal vaste activiteiten:

  • Heemhuis Ootmarsum is via een bestuursplaats vertegenwoordigd in de stichting Natuur & Milieu en in het Openluchtmuseum Ootmarsum.
  • Éénmaal per jaar wordt er een werkgroepenavond georganiseerd met als doel elkaar te informeren, te enthousiasmeren en de onderlinge saamhorigheid te vergroten.
  • Voor donateurs is er jaarlijks een donateursavond.
  • Het periodiek Heemsproak, een uitgave van Heemhuis Ootmarsum voor donateurs, verschijnt twee maal per jaar.
  • Heemhuis Ootmarsum beschikt over een eigen bibliotheek en archief in constante opbouw, met vele naslagwerken, waarvan ieder kennis kan nemen.
  • Er wordt een jaarboek uitgegeven, waarin allerlei heemkundige onderwerpen aan bod komen.
  • Ook worden er afgeronde studies in boekvorm uitgegeven en exposities georganiseerd.

Facebook

Onze vereniging heeft een eigen Facebook pagina: Heemhuis Ootmarsum. Hier zijn regelmatig aankondigingen en nieuwsitems te vinden.

Contact

U kunt contact opnemen met ons via het contactformulier of over zaken aangaande de website kunt u contact opnemen met onze webmaster Herman Steigstra

Bestuur Heemkunde

2024-01-28 20:57:38