Informatie Heemkunde Ootmarsum en OmstrekenOp deze pagina vindt u informatie over de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken.

Ootmarsum is uiteraard de plek waar deze heemkundegroep zijn residentie heeft en wel in het voormalig Muldershuis van de korenwatermolen van het Huis Ootmarsum:
’t Molenhuisje aan de Smithuisstraat (zie foto hiernaast).

Het secretariaat is gevestigd aan de:

Oprichting

De vereniging is opgericht op 28 mei 1966. De motivatie tot oprichting was de interesse van een aantal personen in de geschiedenis en de natuur van Ootmarsum. De Stichting Heemkunde Ootmarsum en Omstreken was daarmee een feit (het woord “Heemkunde” betekent “de studie van het Heem: de eigen woonplaats en omgeving”).
In 2000 werd de stichtingsvorm omgezet in “vereniging”.

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om het huishoudelijk reglement in te zien.

Doelstelling

De doelstelling van de Heemkunde Ootmarsum in zijn huidige vorm is het bestuderen, verzamelen, inventariseren, beheren, behouden en uitdragen van gegevens op het gebied van geschiedenis, archeologie, geologie, genealogie, oude verhalen, dialect en folklore, flora en fauna in en om Ootmarsum.

Door de jaren heen is de Heemkunde Ootmarsum verder opgebouwd en uitgebreid tot een gemeenschap met veel actieve werkgroepen. Op de pagina Werkgroepen vindt u een overzicht van alle werkgroepen. Van hieruit komt u vervolgens op de pagina’s van de betreffende werkgroep, waar u naar hartenlust kunt rondneuzen.

In het jaar 2000 heeft de stichting zich gewijzigd in een vereniging en daarmee o.a. een grotere invloed van de leden bewerkstelligd. Daarbij is ook de doelstelling “puntiger” omschreven: het bevorderen van de kennis en zorg omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

Sluit u aan

Belangstelling voor één of meerdere werkgroepen? Kom er gezellig bij en meld u aan via het aanmeldingsformulier. We zijn altijd blij met nieuwe leden.

Donateur worden mag ook. Reeds voor € 15,00 bent u dat en krijgt u ieder jaar ons Heemkunde Jaarboekje in de bus. Beslist de moeite waard.

anbiWij zijn een ANBI erkende vereniging, wat inhoudt dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Klik op het logo voor meer informatie. Als u uw jaarlijkse donatie wilt kunnen aftrekken, vindt u hier een link naar een aanvraagformulier.

We werken samen met de Ben Morshuis Stichting aan het ontwikkelen van een Stadsarchief cq Stadsmuseum in een vleugel van het voormalige Klooster Maria ad Fontes aan de Kloosterstraat in Ootmarsum.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. U kunt de namen, mail-adressen en een foto van de bestuursleden op de bestuurspagina vinden. Het bestuur komt veelal één maal in de maand bij elkaar.

Jaar- en financieel verslag

(fiscaalnummer 97.92.910)

Algemene activiteiten

Er zijn een aantal vaste activiteiten:

  • De Heemkunde Ootmarsum is via een bestuursplaats vertegenwoordigd in de stichting Natuur & Milieu en in het Openluchtmuseum Ootmarsum.
  • Eén maal per jaar wordt er een werkgroepenavond georganiseerd met als doel de onderlinge saamhorigheid te vergroten.
  • Voor donateurs is er jaarlijks een excursie en een donateursavond.
  • Het periodiek Heemsproak, een uitgave van de Heemkunde Ootmarsum voor donateurs, verschijnt twee maal per jaar.
    Redactie-adres: Keerweer 11, 7631 EX Ootmarsum.
  • De Heemkunde Ootmarsum beschikt over een eigen bibliotheek en archief in constante opbouw, met vele naslagwerken, waarvan ieder kennis kan nemen.
  • Er wordt een jaarboek uitgegeven, waarin allerlei heemkundige onderwerpen aan bod komen.
  • Ook worden er afgeronde studies in boekvorm uitgegeven en exposities georganiseerd.
  • In één van de gebouwen van het openluchtmuseum “Los Hoes” is een blijvende expositie ingericht, Ootmarsum in historisch perspectief.Het bestuur van de Heemkunde Ootmarsum en omstreken.

Contact

U kunt contact opnemen met ons via het contactformulier of over zaken aangaande de website zelf met onze webmaster Herman Steigstra