Zoals de titel al doet vermoeden verschijnt er ieder jaar een jaarboek van de Heemkunde Ootmarsum en Omstreken. Onze leden en donateurs krijgen de jaarboeken gratis thuisbezorgd, maar tevens ligt het te koop bij de plaatselijke boekhandel Jos Brummelhuis en bij Het Openluchtmuseum Ootmarsum, Commanderieplein 2 .

Historie

JaarboekenHet eerste jaarboek werd samengesteld in 1983 en in het voorwoord staat als hoofddoel genoemd: “het tonen op welke wijze, met hoeveel inzet en enthousiasme er binnen de Heemkunde Ootmarsum e.o. gewerkt wordt.” Ook nu kunnen we deze doelstelling nog volledig onderschrijven, maar er werd besloten om het jaarboek te gaan uitbreiden met verhalen over onderwerpen die uitstekend binnen de heemkunde passen. Het boek werd niet alleen een afspiegeling van de Stichting Heemkunde (inmiddels “Vereniging Heemkunde”), maar van Ootmarsum in al zijn facetten.

Vanaf 1996 heeft het bestuur van de heemkunde ervoor gekozen om voor het puur informatieve nieuws van bestuur en werkgroepen een contactbulletin uit te geven: “de Heemsproak”. Donateurs en leden van de Vereniging Heemkunde ontvangen dat bulletin twee keer per jaar.

Inhoud

De inhoud van het jaarboek moet betrekking hebben op ons heem Ootmarsum. Het kan een artikel zijn over de geschiedenis, dialect en folklore, archeologie, genealogie of bouwkunst. Maar ook een interview met een oudere inwoner of de memoires van een bekend persoon zijn interessant.

De natuur wordt niet vergeten: er is altijd een bijdrage van onze natuurstudiegroep en de vogelwerkgroep. Gedichtjes, spreuken en verhalen zijn ook zeer welkom, want zij vormen een mooie afwisseling in het geheel.

Zo ontstaat een bloemlezing van vele onderwerpen, die wordt afgesloten met de kroniek van gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Het jaarboek is rijk geïllustreerd met foto’s uit het fotoarchief van de heemkunde.

Schrijvers

Een groot deel van de kopij ontvangen we van de verschillende werkgroepen. Soms zijn ze met een interessant onderwerp bezig dat zich vervolgens goed leent voor publicatie in het jaarboek. Ook schrijven sommige werkgroepleden iets over een bepaald onderwerp. De laatste jaren hebben we verschillende keren van oud-inwoners van Ootmarsum een spontane inzending ontvangen. Dat is erg boeiend en verrassend en als redactie zijn we hier blij mee.

Mocht u nog een interessant onderwerp weten waarover u iets wilt publiceren, neem dan contact op met de redactie. Juist de verscheidenheid aan schrijvers en onderwerpen maakt het jaarboek zo boeiend.

Kopij (liefst op stick of per e-mail) vóór 1 oktober inleveren op het redactieadres. Het liefst ontvangen we de tekst in het tekstverwerkingsformaat MS-Word. Eventuele foto’s los bijleveren. Nadat de foto’s zijn ingescand krijgt u de originelen weer terug.

Index

Van alle sinds 1983 verschenen jaarboeken, is een index met onderwerpen per jaarboek aangelegd. Een lijst van alle jaarboeken is opgenomen onderaan deze pagina. Via deze lijst komt u vervolgens bij de inhoudsopgaven van de jaarboeken.

Er is inmiddels ook een online inhoudsopgave beschikbaar, gesorteerd op rubriek, waardoor het makkelijk is een artikel terug te vinden. Eventueel kunt u het boek nabestellen, voor het geval dit niet in uw bezit is.

U kunt ook zoeken op artikel en auteur door hieronder uw zoek tekst in te voeren:

Redactie

De redactie bestaat op dit moment uit drie leden, die de kopij binnenhalen en de correcties uitvoeren. Het zijn:

  • Peter Baanstra
  • Ine Hulsman
  • Rosalien Krabbe
  • Anne-Marie Heisterkamp

De lay-out wordt verzorgd door Mrieke Peters.

Redactie adres

Peter Baanstra
Campstede 1
7631 HS Ootmarsum
Tel. 06 39 27 50 78
email: peterbaanstra17@gmail.com

Jaarboek 2022

Het jaarboek 2022 van de vereniging Heemkunde Ootmarsum is op 19 maart gepresenteerd. De presentatie vond plaats op Hoeve Springendal en geschiedde in ‘kleine kring’ (29 personen) met de redactie, het bestuur, de coördinatoren van de werkgroepen en natuurlijk de schrijvers. Na een ludieke introductie door Rosalien Krabbe en Peter Baanstra was het de voorzitter die het eerste exemplaar uitreikte aan Gerben ten Buuren en zijn maat en collega amateur archeoloog Martin van der Beek. Martin was helaas verhinderd. Wel staan ze beiden met piepstok in de aanslag en een brede glimlach op de fraai vormgegeven titelpagina van het jaarboek 2022.

Jaarboek 2022

Verhalen

Het jaarboek kent dit jaar weer bijzondere verhalen waaronder het prachtige dagboek van Gerben ten Buuren, die samen met zijn maat Martin van der Beek en later ook Linda Elfrink een super zeldzame ontdekking hebben gedaan. Landelijk is deze vondst breed uitgemeten in de media en dan is het toch prachtig dat Gerben zijn bevindingen op treffende wijze aan de redactie van het Jaarboek heeft aangeboden. Nagenoeg van dag tot dag is het vinden van de gouden munten en andere waardevolle vondsten terug te lezen in dit jaarboek. Dat maakt het tot een uniek exemplaar.

De Presentatie

De voorzitter van de vereniging, Nettie Aarnink, feliciteerde Gerben met het prachtige en reuze spannende verhaal. Gerben en zijn maat maakte immers spannende avonturen mee op het Springendal: “Een pracht van een verhaal. En zo schreef jij, Gerben ten Buuren, geschiedenis. Het was gestaag werken, graven, lopen, zoeken, volhouden, samenwerken, collegialiteit tonen, kippenvel krijgen, lang zwijgen over de vondst van al die gouden rakkers ….maar het is je gelukt om Ootmarsum, het Springendal, het vak van amateur archeologie maar ook de zorg voor ons heem op de kaart te zetten! En hoe mooi is het dan dat wij als vereniging Heemkunde Ootmarsum op onze beurt weer mogen organiseren dat dit verhaal in ons jaarboek wordt vastgelegd voor onze leden en donateurs, voor geïnteresseerden en voor komende generaties en Ootmarsumse geschiedschrijvers. (…) Ik kijk nu al uit naar onze jaarvergadering op maandag 4 april as waar jij met Jan-Willem de Kort van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ons mee zult nemen in de spannende maar leerzame avonturen die jullie de afgelopen Corona jaren hebben beleefd en het nationale, internationale belang van deze bijzondere, super zeldzame vondst uit de vroege middeleeuwen (6e en 7e eeuw). Ik hoop ook dat je met je verhaal derden en met name onze jeugd zal inspireren om zich op een of andere wijze in te zetten voor ons heem. Ik zie je al het spannende verhaal vertellen in groep 8…. Doen!

De Redactiecommissie

Het zwijgen was niet alleen voor Gerben en Martin een opgave. Voor de gehele redactiecommissie was het niet eenvoudig maanden lang te zwijgen. Met respect en ook grote waardering voor de productie van de 39e jaargang van het jaarboek Heemkunde kregen de leden van redactie (Rosalien Krabbe, Ine Hulsman, Anne-Marie Heisterkamp en Peter Baanstra) en ook de opmaker en vormgever Mrieke Peters een bloemetje!.

NB. Jaarboek 2022 is te koop bij boekhandel Brummelhuis en kost 10 euro. Donateurs en ook vrienden van de Ben Morshuisstichting ontvangen dit jaarboek in hun brievenbus.

Bezorging

Donateurs en sponsors ontvangen het Jaarboek thuis. Andere geïnteresseerden kunnen het Jaarboek 2022  kopen voor de prijs van €10,- bij Brummelhuis.

 


Inmiddels verschenen jaarboeken2023-03-26 16:34:52