Zoals de titel al doet vermoeden verschijnt er ieder jaar een jaarboek van de Heemkunde Ootmarsum en Omstreken. Onze leden en donateurs krijgen de jaarboeken gratis thuisbezorgd, maar tevens ligt het te koop bij de plaatselijke boekhandel Jos Brummelhuis en bij Het Openluchtmuseum Ootmarsum, Commanderieplein 2 .

Historie

JaarboekenHet eerste jaarboek werd samengesteld in 1983 en in het voorwoord staat als hoofddoel genoemd: “het tonen op welke wijze, met hoeveel inzet en enthousiasme er binnen de Heemkunde Ootmarsum e.o. gewerkt wordt.” Ook nu kunnen we deze doelstelling nog volledig onderschrijven, maar er werd besloten om het jaarboek te gaan uitbreiden met verhalen over onderwerpen die uitstekend binnen de heemkunde passen. Het boek werd niet alleen een afspiegeling van de Stichting Heemkunde (inmiddels “Vereniging Heemkunde”), maar van Ootmarsum in al zijn facetten.

Vanaf 1996 heeft het bestuur van de heemkunde ervoor gekozen om voor het puur informatieve nieuws van bestuur en werkgroepen een contactbulletin uit te geven: “de Heemsproak”. Donateurs en leden van de Vereniging Heemkunde ontvangen dat bulletin twee keer per jaar.

Inhoud

De inhoud van het jaarboek moet betrekking hebben op ons heem Ootmarsum. Het kan een artikel zijn over de geschiedenis, dialect en folklore, archeologie, genealogie of bouwkunst. Maar ook een interview met een oudere inwoner of de memoires van een bekend persoon zijn interessant.

De natuur wordt niet vergeten: er is altijd een bijdrage van onze natuurstudiegroep en de vogelwerkgroep. Gedichtjes, spreuken en verhalen zijn ook zeer welkom, want zij vormen een mooie afwisseling in het geheel.

Zo ontstaat een bloemlezing van vele onderwerpen, die wordt afgesloten met de kroniek van gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Het jaarboek is rijk geïllustreerd met foto’s uit het fotoarchief van de heemkunde.

Schrijvers

Een groot deel van de kopij ontvangen we van de verschillende werkgroepen. Soms zijn ze met een interessant onderwerp bezig dat zich vervolgens goed leent voor publicatie in het jaarboek. Ook schrijven sommige werkgroepleden iets over een bepaald onderwerp. De laatste jaren hebben we verschillende keren van oud-inwoners van Ootmarsum een spontane inzending ontvangen. Dat is erg boeiend en verrassend en als redactie zijn we hier blij mee.

Mocht u nog een interessant onderwerp weten waarover u iets wilt publiceren, neem dan contact op met de redactie. Juist de verscheidenheid aan schrijvers en onderwerpen maakt het jaarboek zo boeiend.

Kopij (liefst op stick of per e-mail) vóór 1 oktober inleveren op het redactieadres. Het liefst ontvangen we de tekst in het tekstverwerkingsformaat MS-Word. Eventuele foto’s los bijleveren. Nadat de foto’s zijn ingescand krijgt u de originelen weer terug.

Index

Van alle sinds 1983 verschenen jaarboeken, is een index met onderwerpen per jaarboek aangelegd. Een lijst van alle jaarboeken is opgenomen onderaan deze pagina. Na het klikken op de foto wordt de inhoudsopgave van het betreffende jaarboek getoond.

Er is inmiddels ook een online inhoudsopgave beschikbaar, gesorteerd op rubriek, waardoor het makkelijk is een artikel terug te vinden. Eventueel kunt u het boek nabestellen, voor het geval dit niet in uw bezit is.

U kunt ook zoeken op artikel en auteur door hieronder uw zoek tekst in te voeren:

Redactie

De redactie bestaat op dit moment uit drie leden, die de kopij binnenhalen en de correcties uitvoeren. Het zijn:

  • Peter Baanstra
  • Rosalien Krabbe
  • Marja Reinders
  • Myra Braamse-Kottink

De lay-out wordt verzorgd door Mrieke Peters.

Redactie adres

Peter Baanstra
Campstede 1
7631 HS Ootmarsum
Tel. 06 51 42 10 61
email: peterbaanstra17@gmail.com

Jaarboek 2022

Het jaarboek 2022 van de vereniging Heemkunde Ootmarsum is op 19 maart gepresenteerd. De presentatie vond plaats op Hoeve Springendal en geschiedde in ‘kleine kring’ (29 personen) met de redactie, het bestuur, de coördinatoren van de werkgroepen en natuurlijk de schrijvers. Na een ludieke introductie door Rosalien Krabbe en Peter Baanstra was het de voorzitter die het eerste exemplaar uitreikte aan Gerben ten Buuren en zijn maat en collega amateur archeoloog Martin van der Beek. Martin was helaas verhinderd. Wel staan ze beiden met piepstok in de aanslag en een brede glimlach op de fraai vormgegeven titelpagina van het jaarboek 2022.

Jaarboek 2022

Verhalen

Het jaarboek kent dit jaar weer bijzondere verhalen waaronder het prachtige dagboek van Gerben ten Buuren, die samen met zijn maat Martin van der Beek en later ook Linda Elfrink een super zeldzame ontdekking hebben gedaan. Landelijk is deze vondst breed uitgemeten in de media en dan is het toch prachtig dat Gerben zijn bevindingen op treffende wijze aan de redactie van het Jaarboek heeft aangeboden. Nagenoeg van dag tot dag is het vinden van de gouden munten en andere waardevolle vondsten terug te lezen in dit jaarboek. Dat maakt het tot een uniek exemplaar.

De Presentatie

De voorzitter van de vereniging, Nettie Aarnink, feliciteerde Gerben met het prachtige en reuze spannende verhaal. Gerben en zijn maat maakte immers spannende avonturen mee op het Springendal: “Een pracht van een verhaal. En zo schreef jij, Gerben ten Buuren, geschiedenis. Het was gestaag werken, graven, lopen, zoeken, volhouden, samenwerken, collegialiteit tonen, kippenvel krijgen, lang zwijgen over de vondst van al die gouden rakkers ….maar het is je gelukt om Ootmarsum, het Springendal, het vak van amateur archeologie maar ook de zorg voor ons heem op de kaart te zetten! En hoe mooi is het dan dat wij als vereniging Heemkunde Ootmarsum op onze beurt weer mogen organiseren dat dit verhaal in ons jaarboek wordt vastgelegd voor onze leden en donateurs, voor geïnteresseerden en voor komende generaties en Ootmarsumse geschiedschrijvers. (…) Ik kijk nu al uit naar onze jaarvergadering op maandag 4 april as waar jij met Jan-Willem de Kort van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ons mee zult nemen in de spannende maar leerzame avonturen die jullie de afgelopen Corona jaren hebben beleefd en het nationale, internationale belang van deze bijzondere, super zeldzame vondst uit de vroege middeleeuwen (6e en 7e eeuw). Ik hoop ook dat je met je verhaal derden en met name onze jeugd zal inspireren om zich op een of andere wijze in te zetten voor ons heem. Ik zie je al het spannende verhaal vertellen in groep 8…. Doen!

De Redactiecommissie

Het zwijgen was niet alleen voor Gerben en Martin een opgave. Voor de gehele redactiecommissie was het niet eenvoudig maanden lang te zwijgen. Met respect en ook grote waardering voor de productie van de 39e jaargang van het jaarboek Heemkunde kregen de leden van redactie (Rosalien Krabbe, Ine Hulsman, Anne-Marie Heisterkamp en Peter Baanstra) en ook de opmaker en vormgever Mrieke Peters een bloemetje!.

NB. Jaarboek 2022 is te koop bij boekhandel Brummelhuis en kost 10 euro. Donateurs en ook vrienden van de Ben Morshuisstichting ontvangen dit jaarboek in hun brievenbus.

Bezorging

Donateurs en sponsors ontvangen het Jaarboek thuis. Andere geïnteresseerden kunnen het Jaarboek 2022  kopen voor de prijs van €10,- bij Brummelhuis.

 Inmiddels verschenen jaarboeken

Jaarboek 1983
Padden op vrijers"pad"Gerard, Johan3
Jaarverslag over het stichtingsjaar 1983-1984Elberink, Harry Oude7
Hanneke Scholten-Haverkate : Verslag werkgroep geschiedenis IWerkgroep Geschiedenis I11
Riet Geerdink: Onderzoek grensgeschillenWerkgroep Geschiedenis II12
Lenie Willemsen:Verslag NatuurstudiegroepNatuurstudiegroep14
B. Boevink: Bijdrage werkgroep dialect en folkloreWerkgroep Dialect en Folklore15
Verslag Werkgroep Bibliotheek en ArchiefKlaas, Gustaaf16
Riet Slag-Damhuis: Verslag jeugdwerkgroepJeugdwerkgroep17
Donateurskaarten 1980-1984Redactie Jaarboek19
Bij ons in de familieNierop, Dick22
Komt er een Natuurstudiegroep II ?Elberink, Harry Oude26
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek27
BeekdalenprojektElberink, Harry Oude30
Uit de eerste jarenMaas, Piet van der33
Kroniek 1983Scholten-Haverkate, Hanneke36
Een tweede Jeugdgroep?Geerdink, Henk40
Excursie naar NaardenGeerdink, Henk41
BrievenposterijKlaas, Gustaaf42
Jaarboek 1984
Jaarverslag over het stichtingsjaar 1984-1985Elberink, Harry Oude5
Hanneke Scholten-Haverkate : Verslag werkgroep geschiedenis IWerkgroep Geschiedenis I11
Henk Kamp: Verslag werkgroep geschiedenis IIWerkgroep Geschiedenis II11
Lenie Willemsen: Jaarverslag NatuurstudiegroepNatuurstudiegroep13
Harry Oude Elberink: verslag vogelwerkgroepVogelwerkgroep14
Werkgroep Bibliotheek en ArchiefKlaas, Gustaaf15
B. Boevink: Verslag werkgroep dialect en folkloreWerkgroep Dialect en Folklore15
Johan Lucassen: Verslag werkgroep GenealogieWerkgroep Genealogie16
Riet Slag-Damhuis: Verslag jeugdwerkgroepJeugdwerkgroep17
4 april 1945Redactie Jaarboek18
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek20
PostkantoorRedactie Jaarboek21
BrievenposterijKlaas, Gustaaf22
Perikelen rond de GoudkampWerkgroep Geschiedenis II24
Twee boeken van 200 jaarKlaas, Gustaaf29
Bijzonder geslaagde excursie naar NaardenRedactie Jaarboek30
‘n Pröätke met Wim EssinkMorshuis, Ben33
‘t Höfke op ‘t HogeMorshuis, Ben39
De kogel in de kerkRedactie Jaarboek41
Het SpringendalElberink, Harry Oude43
Medewerking gevraagd: foto openbare school 1930Klaas, Gustaaf54
Kroniek 1984Redactie Jaarboek56
Het verhaal van een steenKlaas, Gustaaf58
Jaarboek 1985
Jaarverslag over het stichtingsjaar 1985-1986Elberink, Harry Oude5
Lenie Willemsen: De ranonkelfamilieNatuurstudiegroep14
Harry Oude Elberink: De graspieperVogelwerkgroep16
Bundeling oude verhalenWerkgroep Oude Verhalen18
Twintig jaar Stichting HeemkundeKlaas, Gustaaf19
Twentse lesMorshuis, Ben22
Het HaalWerkgroep Geschiedenis II24
Het monument op het KerkpleinRedactie Jaarboek34
Excursie Gelderse AchterhoekRedactie Jaarboek36
Het verhaal van een steen (vervolg)Klaas, Gustaaf37
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek38
Medewerking gevraagd: foto Bene CantateKlaas, Gustaaf40
Brievenposterij: De roof op het LädderkeSnijders, H.42
Kroniek 1985Redactie Jaarboek44
Ootmarsum: StadspoortKlaas, Gustaaf46
‘n Pröätke met Bernard GeerdinkMorshuis, Ben48
Donateurskaart 1986: Brooduitdeling in de Ageler EsRedactie Jaarboek55
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief56
Jaarboek 1986
Jaarverslag over het stichtingsjaar 1986-1987Elberink, Harry Oude5
Gustaaf Klaas: Verhitte gemoederen rond de Koale KarmisWerkgroep Geschiedenis I12
Lenie Willemsen: BladluizenNatuurstudiegroep17
Cursus BodemkundeNatuurstudiegroep20
Jos Heerink: De kramsvogelVogelwerkgroep21
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief24
Stamboom familie KleinschmitWerkgroep Genealogie25
Anne Marie Eweg: Een vergeten PaasgebruikWerkgroep Oude verhalen29
Hans Oude Rengerink: Speurtocht bij AgeloWerkgroep Archeologie31
Duutslaand DreeMorshuis, Ben35
Excursie 1987: HaselünneRedactie Jaarboek37
Wee interesseert zich nog veur oonze spraokeMaas, Piet van der38
Donateurskaart 1987: OldenzaalsestraatRedactie Jaarboek42
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek43
Dendrochronologisch onderzoekRedactie Jaarboek44
Brievenposterij: het Haol (vervolg)Koekkoek, J.48
Kroniek 1986Redactie Jaarboek50
Esperanto in OotmarsumMorshuis, Ben53
Jaarboek 1987
Jaarverslag over het stichtingjaar 1987-1988Elberink, Harry Oude7
Henk Frons: De holenduifVogelwerkgroep14
Gustaaf Klaas: De SchoolstrijdWerkgroep Geschiedenis I15
GrensstenenWerkgroep Geschiedenis II20
De wijkzuster van vroegerWerkgroep Oude Verhalen24
Joke van Zuilekom: Paddenaktie Ageler Es 1987Natuurstudiegroep28
Hans Oude Rengerink: Archeologische vondstenWerkgroep Archeologie30
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief32
‘n Lind’nboamMorshuis, Ben33
Fa. Meijer & Brunninkhuis manufacturen en koloniale warenMeijer, Rob35
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek39
Donateurskaart: De KoppelpaardenRedactie Jaarboek40
‘n Pröätke met Gerrit SleiderinkMorshuis, Ben41
Medewerking gevraagd: foto schoolreisje 1930Klaas, Gustaaf44
‘n BaokenKlaas, Gustaaf45
Kroniek 1987Redactie Jaarboek47
Stamboom Bernardus Kardinaal AlfrinkRedactie Jaarboek49
Het licht in AgeloKlaas, Gustaaf51
Het licht in AgeloRedactie Jaarboek51
De OriënteertafelRedactie Jaarboek53
Twentse Damast 175 jaarRedactie Jaarboek54
Jaarboek 1988
Jaarverslag over het jaar 1988-1989Elberink, Harry Oude4
Like um likeWerkgroep Dialect en Folklore9
Een nieuwe "pielaar"Werkgroep Geschiedenis I10
Gespook in de schöppeWerkgroep Oude Verhalen14
Johan Lucassen: De familie naamWerkgroep Genealogie17
Een bijzonder boekWerkgroep Geschiedenis II19
H. Kuipers: De gierzwaluwVogelwerkgroep21
Henk Eweg: De omwalling van OotmarsumWerkgroep Archeologie23
SequoiaNatuurstudiegroep28
Geschiedenis van Ootmarsum voor de jeugd v.d. basisscholenBenthem, Ria van32
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief33
Twee-sproakMorshuis, Ben34
Een stuk weg?Klaas, Gustaaf35
De iepen op het kerkpleinMorshuis, Ben38
‘n Pröätke met Johan GerardMorshuis, Ben40
Stenen bank in Engels’ TuinMorshuis, Ben45
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek49
Toren: 150 jaar geleden werd de kerktoren geslooptKlaas, Gustaaf50
Kanaal Almelo – Nordhorn 100 jaarKlaas, Gustaaf52
Oorsprong en herkomst v.d. 18e eeuwse fam. Dröghorn te OotmarsumEweg, Henk en Anne Marie Eweg-Dröghorn56
Kroniek 1988Redactie Jaarboek59
Jaarboek 1989
MolenhuisjeRedactie Jaarboek5
Ben Morshuis: In memoriam Gustaaf KlaasRedactie Jaarboek6
Jaarverslag 1989Elberink, Harry Oude8
Het huis aan de WalstraatWerkgroep Geschiedenis II13
Freddy Mensink: De wulpVogelwerkgroep16
A. Horsthuis: Er zijn beuken en beukenNatuurstudiegroep19
WaorumMorshuis, Ben24
Drents heideschaap op het SpringendalElberink, Harry Oude26
De storm van 26 januari 1990Elberink, Harry Oude28
SmokkelenMorshuis, Ben30
Marktstraat vroeger en nuRedactie Jaarboek35
Onderwijs 1918 - 1921Klaas, Gustaaf36
UrinoirMorshuis, Ben38
Mobiele muziektent?Morshuis, Ben40
Kroniek 1989Redactie Jaarboek42
Jaarboek 1990
Jaarverslag 1990Elberink, Harry Oude6
Gerard Oude Vrielink: KlapeksterVogelwerkgroep14
Gezondheidszorg in vroeger tijd in OotmarsumWerkgroep Geschiedenis II16
Anne Marie Eweg: Huwelijksafspraken in het grensgebiedWerkgroep Oude verhalen27
Piet van der Maas: "Zo bewegen de mensen zich voort"Werkgroep Dialect en Folklore31
Lenie Willemsen en Riet Geerdink: NachtbrakenNatuurstudiegroep33
Boekenlijs aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief38
De KeerweerMorshuis, Ben41
De bezittingen van de R.K. Kerk in1834Elberink, Harry Oude44
‘n Pröätke met Hendrik HesselinkMorshuis, Ben47
Wie kent ze nog: De DodensprongRedactie Jaarboek53
Waarom geen Stoomtram Maatschappij Ootmarsum gedenkjaar?Nierop, Dick56
Kraak’nMorshuis, Ben59
Overzicht Heemkunde 1966 – 1991Elberink, Harry Oude61
Kroniek 1990Redactie Jaarboek81
Jaarboek 1991
Jaarverslag 1991Elberink, Harry Oude5
Henk Eweg: Een zoektocht naar het verleden van het erve VinkeWerkgroep Geschiedenis I13
Hanneke Scholten-Haverkate: De MarktWerkgroep Geschiedenis II16
Jos Heerink: KerkuilVogelwerkgroep22
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief25
Johan Lucassen: Hoe vind ik mijn voorouders?Werkgroep Genealogie26
Van oude aktes en een muziektentBudde, Dré.28
30 Joar PoaskearlElberink, Harry Oude32
Wie kent ze nog: Een vreselijk verhaal uit de naoberschapRedactie Jaarboek36
Gevelsteen SynagogeMetselaar, C.39
Kroniek van ‘t MolenhuisjeEweg, Henk42
Alles veraandertMorshuis, Ben50
De Duitse OrdeVey Mesdag, J.H. de51
‘n Pröätke met Loei JohanninkMorshuis, Ben58
Kroniek 1991Redactie Jaarboek64
Jaarboek 1992
In memoriam Johan GerardRedactie Jaarboek6
Jaarverslag 1992Elberink, Harry Oude7
Maria Hunder: Waarom geen olmen in onze omgeving?Natuurstudiegroep17
Hans Bolscher: WinterkoningVogelwerkgroep23
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief25
Gerard Frommink: De Iesbaan in ‘t Aogeler Brook (deel 1)Werkgroep Dialect en Folklore27
Een faillissement in OotmarsumEweg, Henk28
Dokter Durville vertelt…Durville, Theo30
BroadoetdelingMorshuis, Ben39
Boerderij Geerdink op ‘t HamsElberink, Harry Oude41
Een greep uit het verleden van het Kerkplein te OotmarsumEweg, Henk48
Onderwijs in OotmarsumMorshuis, Ben54
Wie kent ze nog: AmaliaRedactie Jaarboek59
‘n Pröätke met Herman KeupinkMorshuis, Ben60
Kroniek 1992Redactie Jaarboek65
Jaarboek 1993
Jaarverslag 1993Kolk, André van der5
Henk Eweg: Verslag onderzoek Vredegerecht OotmarsumWerkgroep Geschiedenis I13
De grens van OotmarsumEweg, Henk15
GildenWerkgroep Geschiedenis II21
Arina Kamp: De MaretakNatuurstudiegroep27
Hans Bolscher: ZwaluwenVogelwerkgroep31
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief36
Boekbespreking: Homines NoviRaatgerink-Essink, Marlou39
Wie kent ze nog: De vier jaargetijdenRedactie Jaarboek43
De iesbaan in ‘t Oageler BrookMorshuis, Ben45
De dubbelganger van OotmarsumMeijer, Rob49
Papierindustrie in OotmarsumMorshuis, Ben53
Het landhuis op het SpringendalElberink, Harry Oude59
Nen boam ban nen kearlMorshuis, Ben64
‘n Pröätke met Tante BetsMorshuis, Ben66
JubileumcomitéRedactie Jaarboek73
Kroniek 1993Redactie Jaarboek75
Jaarboek 1994
Jaarverslag 1994Kolk, André van der6
Henk Eweg: Speuren naar de rechtsgang in vroeger dagenWerkgroep Geschiedenis I13
Alwie Olde Hanter: KievitVogelwerkgroep15
Clemens Klaas: Een verandering in het MolenhuisjeWerkgroep Museumgidsen18
Jan Raatgerink: Verslag opzet Werkgroep Foto- en FilmarchiefWerkgroep Foto- en Filmarchief21
Maria Hunder: Het dal van de Paasweide en het MolenbeekdalNatuurstudiegroep24
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief33
Boekbespreking: Geschiedenis van Kerk en Parochie OotmarsumBaanstra, Peter35
GildebriefWerkgroep Geschiedenis II38
Ootmarsum in de ban van de passiespelenRaatgerink-Essink, Marlou en José Olde Monnikhof43
Nog eens: de iesbaan in ‘t Oageler BrookRedactie Jaarboek51
Wie kent ze nog: Zeg weet je waar Ootmarsum ligt?Neep-Polman, Mimy52
Oawer haan’nvecht’n, butken en aander "Seizoenswark"Monnikhof-Heerink, José Olde54
De Hövve van OatmöscheBroekhuis, Gerhard60
Herleefd verleden in de Marktstraat: pand WientjesEweg, Henk63
‘n Pröätke met Johan SteinmeijerMorshuis, Ben70
Het landkruis op de KuiperbergElberink, Harry Oude77
Joden in OotmarsumMorshuis, Ben80
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek84
Kroniek 1994Redactie Jaarboek85
Jaarboek 1995
Jaarverslag 1995Kolk, André van der5
Over het portret van Antony van Beverforde in het MolenhuisjeKlaas, Clemens10
Jos Heerink: Over voeren, voer en voedervogelsVogelwerkgroep13
Ties van Kerkhoff: Het Horlogie en andere kostelijke verhaaltjes uit "Het Vredegerecht"Werkgroep Geschiedenis I17
Maria Hunder: Wasserij het Springendal; een milieubewust bedrijfNatuurstudiegroep20
Boekenlijst aanvullingWerkgroep Bibliotheek en Archief24
Boekentip: De kroniek van Johannes van LochemKlaas, Clemens25
Het burgerboek van OotmarsumEweg, Henk27
Johan Spekreijse: Vertelsels en oale gebroekn um Vasseloamd, Palmzundag en PoasenWerkgroep Dialect en Folklore30
Gildebrief van het KramergildeWerkgroep Geschiedenis II34
Jan Raatgerink: Oude foto’s roepen vragen opWerkgroep Foto- en Filmarchief37
Johan Lucassen: Familie StavermanWerkgroep Genealogie41
‘n Pröätke met Jan (of Johan) SilderhuisMorshuis, Ben44
1945 - Bevrijdingsfeest in de Oostenborgh - 1995Raatgerink-Essink, Marlou53
Het HofmeiershuisEweg, Henk59
Wie kent ze nog: Kip KakelaarGeerdink, Henk68
Melchior Winhof MAVO sluit haar deuren – 1 juli – 1995Greven, Anton69
Het dagelijks brood of ‘n ruggengroad van oonze samenleavingBroekhuis, Gerhard73
Wie kent ze nog : Sip, sap, siepkeHeupink, Antoon77
De openbare tijdaanwijzing in het 19e eeuwse OotmarsumHolman, Bote79
KermisfotoElberink, Harry Oude84
"Poal 80 en de leu doar um hen"Monnikhof-Heerink, José Olde en Ben Kamphuis86
Kroniek 1995Redactie Jaarboek97
Jaarboek 1996
Een monument aan de Marktstraat Het CremershuisEweg, Henk4
Natuurontwikkelingen in Ootmarsum: De KolkBenthem, Chris van9
De commanderieën van Ootmarsum en UtrechtKlaas, Clemens11
1936 - 1996 : 60 jaar Ootmarsumse BoerendansersHeupink, Antoon17
Een boerderij "van eeuwen her" Kroniek van ‘t erve KokkelinkEweg, Henk23
Harry Oude Elberink: De boomkleverVogelwerkgroep33
Et clamor meus ad te veniat: Een idylle oet de joaren veertigBroekhuis, Gerhard35
José Olde Monnikhof-Heerink: Ootmarsum door de jaren heenWerkgroep Foto- en Filmarchief42
Wie kent ze nog: Het paardGeerdink, Henk49
Arina Kamp: De toestand van de natuur in OverijsselNatuurstudiegroep50
Een stadswandeling langs de gilden van OotmarsumWerkgroep Geschiedenis II53
Luid- en carillonklokken in Ootmarsum Ao 1997Holman, Bote57
‘n Pröätke met Jan BrandehofMorshuis, Ben71
Een nieuw huis op Kuks in NutterNijhuis, G.A.B.79
Anton Greven: Vredegerecht, Monumenten, moeilijk leesbaar Schrift en PostwegenWerkgroep Geschiedenis I85
Boekentip: Overijssel op het landWerkgroep Bibliotheek en Archief87
Flitsen uit de historie van OotmarsumRedactie Jaarboek88
Kroniek 1996Redactie Jaarboek89
Jaarboek 1997
Toch… Het Drostenhuis!Eweg, Henk4
Hans Bolscher: De ijsvogelVogelwerkgroep11
Er wordt verteld, dat…Eweg, Henk14
‘n Pröätke met Mevr. G. van der Maas-GroenerMorshuis, Ben15
Ootmarsum door de jaren heenWerkgroep Foto- en Filmarchief21
Het Ambachtshuis en haar bewonersHofstede-van Wessum, G.23
Huishoudelijk afval (g)een milieuprobleemLoohuis, Huub olde29
19 tot 21 oktober 1597: Prins Maurits verovert OotmarsumRaatgerink-Essink, Marlou33
Korte kroniek van het erve "Olde Wiegert" in Groot-AgeloEweg, Henk39
Even terug op "erve Oude Wiegert"Velthuis, Ben41
Anne Westgeest: Een vroege en een late bloeierNatuurstudiegroep47
Ne gapse vol: Polletiek van vroggerBudde, H.49
Herstel van het paradijs van meester BerninkBenthem, Chris van51
Henk Kamp: Maten en Gewichten in Twente vóór de invoering van het Metriek stelselWerkgroep Geschiedenis II53
Perikelen over en met schoolmeesters in Ootmarsum en omgevingNijhuis, G.A.B.57
Dokter WortelboerBusscher, Jan63
De Laagsestraat vroegerKamphuis, Ben72
De Höfkes van Oatmösche 2Broekhuis, Gerhard77
HeimweeVelthuis, Ben83
De Wanne van restaurant tot "cultureel centrum De Commanderie"Heupink, Antoon85
Anton Greven: Van douane, smokkelaars en grenspalenWerkgroep Geschiedenis I87
Kroniek 1997Redactie Jaarboek89
Jaarboek 1998
Het ontstaan van steden en de gemeente OotmarsumKerkhoff, Ties van1
Het regentVelthuis, Chris8
Mijmeringen over mijn eerste en mijn grootste liefdeGrotenhuis, Jan9
De onuitputtelijke vlierNatuurstudiegroep16
‘n Pröätke met aannemer Gerard FromminkMorshuis, Ben19
Van Berchfrede tot BergpleinEweg, Henk25
Zin in een kleine wandeling anno de dertiger jaren?Veldhuis-van Zuilekom, Gine30
Hans van Benthem: De bosuilVogelwerkgroep34
Doodslag in OotmarsumEweg, Henk37
Van Bene Cantate naar…SiepelstadrevueVelthuis, Ben42
Deducant te Angeli of Herman Seterts HemmelvoartBroekhuis, Gerhard67
Het Appellaantje avontuurlijker door bijzonder beekloopherstelWulfften Palthe, Annet van75
Henk Kamp: De verschillende munten in Overijssel door de eeuwen heenWerkgroep Geschiedenis II79
De bouw- en onderhoudskosten van het oude stadhuis in OotmarsumNijhuis, G.A.B.81
Wie kent ze nog: Gait Jan en ‘n greutsen hanenVeldhuis-van Zuilekom, Gine86
Woar bin iej van?Wulfften Palthe, B. van88
Bosmierenkolonies bij OotmarsumLoohuis, Huub olde91
De laatste hofmeiers van OotmarsumKlaas, Clemens95
Hans Voorpostel: Kroniek 1998Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 1999
Een bijzondere stadshoek (het "Lingenhuis")Eweg, Henk1
Herinneringen aan mijn geboortehuisVeldhuis-van Zuilekom, Gine5
De Nutterse SchoolVelthuis, Ben7
Arina Kamp: De MuntNatuurstudiegroep18
Ootmarsum, Ottmarsheim (F), Ottmarsheim (D)Westgeest, Gé en Rob Meijer20
Odemarus Historie of LegendeEweg, Henk en Zeno Kolks25
Oud Archief Ootmarsum, Inv. 271Werkgroep Geschiedenis II30
WearzeenVelthuis, Chris32
Van Blokhut naar Klep en 'n EmterKerkhoff, Ties van33
Herinneringen aan de Keerweer en de WalstraatPolman, Wim41
Een tragedie op de CommanderieEweg, Henk44
Harry Oude Elberink: De StaartmeesVogelwerkgroep47
Graven voor de toekomstKlaas, Clemens49
Nieuwe Tijden…Herinneringen van een SiepeltjeBroekhuis, Gerhard55
ScheepersschoolVelthuis, Chris66
Een jachtongeluk met dodelijke afloopNijhuis, G.A.B.67
‘n Pröätke met ... Hendrik AvéresMorshuis, Ben73
Ontwikkelingen op het Openluchtmuseum: de SchaapskooiHeupink, Toon79
Ach Moedertje, Moedertje AardeWulfften Palthe, B. van82
Ben Deterink en Ben Velthuis: Verkeren op het PlattelandWerkgroep Dialect en Folklore85
Wat zijn buurwegen?Kerkhoff, Ties van91
Anton Greven: Van Tichelwerk tot SteenbakkerijWerkgroep Geschiedenis I95
Nationale Boomfeestdag 1999Wulfften Palthe, Annet van105
Hans Voorpostel: Kroniek 1999Werkgroep Bibliotheek en Archief107
Jaarboek 2000
De metamorfose van het Wijnhuis aan de GanzenmarktEweg, Henk1
De hof van EdenBroekhuis, Gerhard7
Een streekroman ... van eigen bodemVelthuis, Ben10
Een (bijna) vergeten StadsgenootRedactie Jaarboek16
Dagvlinders en Libellen rondom OotmarsumGerard, Jacques20
Een beeld van Ootmarsum in de Twintigste eeuwWerkgroep Foto- en Filmarchief28
Een oud ArchiefstukWerkgroep Geschiedenis II46
Simon en JudasVelthuis, Chris48
Spinnen en Weven in het 18e eeuwse OotmarsumNijhuis, G.A.B.49
‘n Pröätke met ... Juffrouw StavermanMorshuis, Ben63
Alwie Olde Hanter: UilenVogelwerkgroep71
Anekdotische ervaring van een OnderzoekerEweg, Henk75
Ode aan OotmarsumBudde, Th.80
Ottmarsheim IIIWestgeest, Gé82
Mijn schooltijd in OotmarsumVeldhuis-van Zuilekom, Gine85
Eerherstel voor een CommanderieKlaas, Clemens88
Ben Deterink en Ben Velthuis: Het trouwen en de BruiloftWerkgroep Dialect en Folklore89
Ootmarsum 2000 KalenderHolman, Bote97
Hans Voorpostel: Kroniek 2000Werkgroep Bibliotheek en Archief102
Jaarboek 2001
Een opmerkelijk pand aan de Ganzenmarkt 15Eweg, Henk1
Ties van Kerkhoff: Zuivelindustrie te OotmarsumWerkgroep Geschiedenis I7
AgelerbroekVelthuis, Chris16
Henk Frons: Roofvogels in Ootmarsum en omgevingVogelwerkgroep17
Een kerkwacht op ontdekkingstochtRosenhart, Jan21
Pest in OotmarsumNijhuis, G.A.B.26
Ben Velthuis en Ben Deterink: HuisslachtingWerkgroep Dialect en Folklore29
Zwerftocht door de natuurNatuurstudiegroep37
De school van meester VogelzangBroekhuis, Gerhard41
Boerderij Kamphuis LaagsestraatVeldhuis-van Zuilekom, Gine52
‘n Pröätke met Jan FlorijnMorshuis, Ben55
Roez'bergVelthuis, Chris64
Ottershagen terug naar oude glorieBraad, Jaap65
Familie ter Horst, een eeuwenoud Ootmarsums geslachtKnippers, Jos70
Iets over bouwmeester Gerhardus te Riele en de personen, waarmee hij samenwerkte.Kolks, Zeno79
Wat de bijl van het Witte Wief aanrichtteHolman, Bote83
100 jaar VVV OotmarsumMeijer, Rob87
Het middeleeuwse Ootmarsum en Ghert van BevervordeEweg, Henk90
Hans Voorpostel: Kroniek 2001Werkgroep Bibliotheek en Archief98
Jaarboek 2002
Engels’ Tuin: Nieuwe Natuur in OotmarsumSlatman, Bas en Annet van Wulfften Palthe1
Engel's TuinMeijer, Rob5
TorenBroekhuis, Gerhard7
'n Pröätke met Ben en Marietje BlokhuisVelthuis, Ben11
Ootmarsum Danste rond de VrijheidsboomEweg, Henk23
De Ootmarsumse Burgermeesters HolstRoeloffzen, F.G.B.A.29
Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer/Ootmusica 75 jaarBaanstra, Peter33
Kerstmis 1945Veldhuis-van Zuilekom, Gine44
Dat is de NatuurVelthuis, Ben46
BouwstenenRosenhart, Jan48
Ze kwamen van Bentheim....Velthuis, Chris50
Het Hoekhuis aan het Achterummeke (pand "Tijhuis")Eweg, Henk53
Ben Heerink: De Mus moet blijvenVogelwerkgroep62
Ben Deterink en Ben Velthuis: Hoe Spöl'n de Keener Vrooger?Werkgroep Dialect en Folklore65
RoettekepotKlaas, Gustaaf74
Nutter: Zoa as wie het Kend en Heurd hebtBökkers, Toon en Harry Oude Elberink77
Henk Kamp: Ootmarsum voor het VeemgerichtWerkgroep Geschiedenis II89
Erve Tijthoff: Vijandelijk vermogen of niet?Ven, Dr. Mr. F.A.J. van der91
Henk Kouijzer: Zwerftocht door de NatuurNatuurstudiegroep98
Marlou Raatgerink: Kroniek 2002Werkgroep Bibliotheek en Archief101
Jaarboek 2003
Van Paarden, Wagens en OotmarsummersBroekhuis, Gerhard1
Freddy Mensink: Vreemde vogels onderweg........Vogelwerkgroep15
Kroniek van een Herberg. ("De Keijserskroon" Grotestraat)Eweg, Henk19
Boekbespreking: De Glans der DagenGrimberg, Ronald en Eddy Tenniglo29
Het SpringendalKorbee, Roel en Yvon Weustink33
Henk Kamp: Uit het Oud-archief van de stad OotmarsumWerkgroep Geschiedenis II43
De Stad OotmarsumVelthuis, Ben47
De WandelsportVelthuis, Ben48
'n Pröätke met Henk VelthuisLuttikhuis, Jan63
Prins MauritsVelthuis, Chris72
De Paasvuren van de KeltenRosenhart, Jan75
Markeboek van Groot en Klein AgeloEweg, Henk77
Ootmarsum door de jaren heenWerkgroep Foto- en Filmarchief84
Ootmarsum aan mijn hart gebakken: Herinneringen uit de oorlogstijdCalis-v.d. Mast, Gré87
Textiel- en andere nijverheid in Ootmarsum in de eerste helft van de 19de eeuwNijhuis, G.A.B.91
Marlou Raatgerink: Kroniek 2003Werkgroep Bibliotheek en Archief97
Jaarboek 2004
Pastoor Scheepers: een icoon voor katholiek OotmarsumWeierink, Alphons1
Ootmarsum 1954 - Een halve eeuw geledenTenniglo, Eddy17
De familie Cramer, ten Bruggencate en DommisseGrimberg, Ronald21
Een huis aan de Bergstraat (pand "Pikkemaat")Eweg, Henk31
De duiven van de binnenstadVelthuis, Chris38
Vloeiweidensystemen rondom OotmarsumHorsthuis, M.39
De Wandelsport (deel 2)Velthuis, Ben45
Jos Heerink: Bezoek aan de OttershagenVogelwerkgroep65
De Linnenwevers in het gareelWerkgroep Geschiedenis II67
Met Janheendrik en Gaitdien aover d'Oortmoschgen KarmissWerkgroep Fotoarchief75
MultifunctioneelBroekhuis, Gerhard82
De Ootmarsummer LinieRosenhart, Jan84
VuurjoarMensink, Freddy86
Een verdwenen monumentGrimberg, Ronald87
Georg Willem AmelungNijhuis, G. A. B.99
Marlou Raatgerink: Kroniek 2004Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2005
Ronald Grimberg: De grachten terug in ons straatbeeld...Werkgroep Archeologie1
Hans Bolscher: De putterVogelwerkgroep6
Drok - Groot in 't gatMensink, Freddy8
'n Pröätke met Jan SchultenRaatgerink-Essink, Marlou9
Gerhard Broekhuis: De Jode Jacob Hartog en de Hogere MachtenWerkgroep Geschiedenis II25
Ben Deterink en Ben Velthuis: De keuken van toenWerkgroep Dialect en Folklore29
Oatmöskes CarillonVelthuis, Chris32
250 jaar Familie Eertman in beeldWerkgroep Genealogie33
Met Vilthoed en Bepluimde KuitenBroekhuis, Gerhard47
De restauratie van de R.K. kerk van OotmarsumRosenhart, Jan69
MidwinterhoornblazenVelthuis, Chris75
Van Kuiperij tot BibliotheekEweg, Henk78
Kersberg krijgt kansWulfften Palthe, Annet van91
De Kloosterhoek in mijn jeugdjarenPolman, Wim95
Het orgel bijna de pijp uitTenniglo, Eddy en Ronald Grimberg99
Marlou Raatgerink: Kroniek 2005Werkgroep Bibliotheek en Archief104
Jaarboek 2006
Van strakke Kropsbekke tot kronkelende KropsbeekWulfften Palthe, Annet van1
Op de weg naar UelsenBossink, Jan en Ronald Grimberg3
'n Pröätke met Ben StrootVelthuis, Ben7
't CremershuisVelthuis, Chris20
Gerhard Broekhuis: Heisa rond het Huijs des HeerenWerkgroep Geschiedenis II21
Robert Westerhof: Kraanvogels, indrukwekkende trekvogelsVogelwerkgroep31
Erfgoed in de Marktstraat ("Wine Gallery")Eweg, Henk35
Schimmelpenninck van der Oye-FondsGreven, Anton45
De Oriënteertafel op de KuiperbergGrimberg, Ronald en Harrie Hemmer49
De Volkstelling van 1795 van het Stadsgericht OotmarsumGraas, Nol66
Midzomerfeest 1936Werkgroep Foto- en Filmarchief69
Afscheid Zusters Kloosterbejaardenoord Maria Ad FontesGreven, Anton82
Ootmarsum als gastvrij toevluchtsoord in WO IIVerheij, Albert85
Odemarus, Othmar, Ottar, OmerRosenhart, Jan92
Ties van Kerkhoff: Een snuifje TabakWerkgroep Geschiedenis I95
Nieuwe Commandeur van de Ridderlijke Duitse OrdeMeijer, Rob101
Marlou Raatgerink: Kroniek 2006Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2007
Een nachtelijke bijzetting of het raadsel van het hartEweg, Henk1
Robert Westerhof: Het jaar van de nachtzwaluwVogelwerkgroep5
Marlou Raatgerink: Een Beeld van een AnsichtWerkgroep Foto- en Filmarchief11
Diefstal van lood van de Simon en JudaskerkNijhuis, G.A.B.17
Van Paap’n tot ’n MoerbekkenkampBekmann-Kuiper, Maria21
Ronald Grimberg: Moerbekkenkamp: historische doopplaats?Werkgroep Archeologie25
De naam zegt genoegBroekhuis, Gerhard31
Project: Terug naar de bronBraad, Jaap43
Van Hervormde School naar ’n ProfietBaanstra, Peter49
Ben Velthuis: Ne watersnitkeWerkgroep Dialect en Folklore54
Het Burgemeestershuis in de loop der jarenEweg, Henk56
'n Pröätke met Chris VelthuisVelthuis, Ben63
OntlokenKlaas, Clemens74
Taal en Teken van de WeemselNatuurstudiegroep76
Kerk mist originele torenKlaas, Gustaaf79
De koormantel van FabriRosenhart, Jan89
Pastor L.J. Brummelaar: Herinneringen aan mijn tijd in OotmarsumGrimberg, Ronald93
Kroniek 2007Raatgerink-Essink, Marlou104
Jaarboek 2008/2009
Waar je de stilte nog kunt horenMensink, Freddy1
Het kerkelijk eeuwfeest en de historische optocht te Ootmarsum in 1909Werkgroep Foto- en Filmarchief9
Geboren in de Kloosterstraat. Een zondagskind?Grimberg, Ronald17
Jacob van Ruisdael in Ootmarsum "op een mooie dag"Meijer, Rob25
De opkomst van een stadjeEweg, Henk29
Jos Heerink: Brede akkerranden nodig om akkervogels op de been te houdenVogelwerkgroep45
'n Pröätke met Frans GrimbergVelthuis, Ben47
Gerard Hannink: VekaansieWerkgroep Dialect en Folklore56
De kapel van het voormalig klooster in OotmarsumKolks, Zeno57
Een wandeling door het Marktveerl'nBrons, Guus63
Historie van een nieuwe wijkGrimberg, Ronald71
Ben Harink en Jan Pikkemaat: Als de rook (bijna) om je hoofd is verdwenenWerkgroep Genealogie77
Schitter in de zonKlaas, Clemens83
Een pittoresk huis aan het KerkpleinEweg, Henk85
Het hart van Anne Wilhelm Carel van Heyden Hompesch (2)Nijhuis, G.A.B.91
Pater Ben Velthuis blikt terug op zijn levenVelthuis, Ben93
Mijmeren in de AgeleresVelthuis, Chris101
Kroniek 2008Raatgerink-Essink, Marlou103
Jaarboek 2010
GigengackBroekhuis, Gerhard1
Robert Westerhof: Vogelonderzoek bij de WiemselbeekVogelwerkgroep13
Jan Tenniglo, De landbouwschuur in Engels' TuinWerkgroep Geschiedenis II16
Een huis op de grachtEweg, Henk19
KarlijntjeGeerdink, Henk26
Fresco in de H. H. Simon en JudaskerkRosenhart, Jan29
'n Pröätke met pastor Johan MulderVelthuis, Ben31
StronkKlaas, Clemens44
Versteende HerinneringenEweg, Henk45
Klein road jungskeBroekhuis, Gerhard54
De OriënteertafelZijl-Weustink, Annie van56
De Nederlands-Hervormde KerkKolks, Zeno59
Schilderachtig Ootmarsum in 1920Kamp, Henk73
Zondagmiddag in OotmarsumMeijer, Rob75
40 jaar SiepelmarktenTenniglo, Eddy76
"De witte wiev'n van 'n Huun'nboarg"Hannink, Gerard86
WandelingVelthuis, Chris90
"De Jonas"Grimberg, Ronald92
Kroniek 2009Leverink, Wim99
Jaarboek 2011
Willem Wilmink en de KuiperbergVelthuis, Ben1
Landschap Noordoost-TwenteHunder, Maria6
De stadhuizen van OotmarsumEweg, Henk7
Het stadhuis van OotmarsumKolks, Zeno11
De uitbreiding van het stadhuisKerkhoff, Ties van18
Jan Tenniglo: De nieuwe weg Ootmarsum-OldenzaalWerkgroep Geschiedenis II18
Hans Bolscher: De wonderbaarlijke vogeltrekVogelwerkgroep21
De schutterijHannink, Gerard27
Schuttersfeesten in OotmarsumVelthuis, Ben31
Bijzondere atlas voor ‘een man van de wereld’.Tip, Jurgen41
Jan Pikkemaat: Het erve Spölman en zijn bewoners.Werkgroep Genealogie45
Een schoenendoos vol herinneringenBroekhuis, Gerhard49
BoerVelthuis, Chris62
Een dappere generaal sterft voor OotmarsumMeijer, Rob64
Hans Oude Rengerink: Rooms-katholieke kerk op historische plaats?Werkgroep Archeologie66
Een mysterieus hoekhuisEweg, Henk69
Brandspuit Ootmarsum museaal stukKamp, Henk78
Pröätke met Herman BekhuisVelthuis, Ben80
Spijkers met koppenRosenhart, Jan90
Maria Hunder: Erosiedalen en bronsystemenNatuurstudiegroep92
Wim Leverink: Kroniek 2010Werkgroep Bibliotheek en Archief98
Jaarboek 2012
Hans Oude Rengerink: Middeleeuwse ervenWerkgroep Archeologie1
Oom JohanKlaas, Clemens6
Nick Keupink: 't SchabosNatuurstudiegroep7
JongerenKontakt OotmarsumWeierink, Jan11
Ben Harink: Testament van Hendrik Knijpinga CramerWerkgroep Genealogie19
Kroniek van het “Meijerhuis” Ganzenmarkt 14Eweg, Henk25
Wie woont er straks in het oude centrum?Meijer, Rob30
De verdwenen Ootmarsumse gildealtarenRosenhart, Jan33
Herman Löns, de “Heidedichter”, en OotmarsumKleissen, Ben36
't Pröätke met de dames QuainkLeeuwenkuijl-ter Haar, Elise41
Jan Tenniglo: Een oude kerk- en lijkwegWerkgroep Geschiedenis II49
Robert Westerhof: Wintergasten rondom OotmarsumVogelwerkgroep51
De Parochie Ootmarsum in 1571Westgeest, Gé55
Onze wijk De StobbenkampElberink, Theo Oude65
Van weiland tot woonwijk De StobbenkampKerkhoff, Ties van70
De WanneLogtenberg, Joop72
De EsschèperVelthuis, Chris74
De historie van de schortHemmer, Harrie76
Brief van Hendrik Ten O(e)ver uit 1734Werkgroep Geschiedenis II77
Muziekschool Ootmarsum en OmstrekenVelthuis, Ben83
Stenen BoodschappenEweg, Henk91
Onthulling monument voor Willem WilminkVelthuis, Ben99
Wim Leverink: Kroniek 2011Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2013
De Denker spreektMeijer, Rob1
Stadsmolen OotmarsumBökkers, Toon5
Pröätke met Antoon KremerVelthuis, Ben25
Kroniek Denekamperstraat 7Eweg, Henk33
Madonna in de Mariahoek van de r.-k. kerkRosenhart, Jan38
HerfstofferBroekhuis, Gerhard40
Nick Keupink: Houd ons Dinkelland Natuur'rijk'Werkgroep Natuurstudie41
Ootmarsumse stadsmulder voert een procesEweg, Henk45
Engels' tuin: van hofmeijersbezit tot woonwijk en parkGrimberg, Ronald51
Gerhard Hendrik Engels (1841-1928)Grimberg, Ronald76
Oprichting van de tennisverenigingOude Elberink, Theo78
De tennisclub en het sportcomplex aan de GliphakKerkhoff, Ties van80
"Het achterland van Ootmarsum"Oude Vrielink, Jan83
Gerard Hannink: 't Blauwe deampkeWerkgroep Dialect en Folklore91
Hans Oude Rengerink: Archeologische vondsten bij Erve BroekhuisWerkgroep Archeologie95
Jan Tenniglo: Verhaal boerderij Getkotte te Groot AgeloWerkgroep Geschiedenis99
Robert Westerhof: Jaar van de patrijs 2013Vogelwerkgroep100
IJsbaan OotmarsumSteinmeijer, Gerard102
Wim Leverink: Kroniek 2012Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2014
Natuur om van te smullenTemmink, Fons1
De kajotters van OotmarsumVelthuis, Ben6
Veelzijdig kunstenaar Piet KleinschmitHekke, Martha13
Huize MannaEweg, Henk14
Als kind hoorde ik OotmarsumOude Elberink, Theo22
Het altaar in de HH Simon en JudaskerkRosenhart, Jan24
25 Jaar in OotmarsumBorrenbergs, Huub27
Gerhard Broekhuis: Enkele posten uit het Kerkboek (1540-1615)Werkgroep Geschiedenis II36
Pröätke met Rozik Sananian-VittorHulsman, Ine39
Bekend. Maar wie kent ze?Westgeest, Gé48
Hans Oude Rengerink: Meer over de middeleeuwse put in de kloostertuinWerkgroep Archeologie51
De Oranjes in het DrostenhuisMeijer, Rob57
De laatste schoester van OotmarsumBroekhuis, Gerhard60
Mijn beeldhouwwerk in OotmarsumHorst, Henk ter62
Ons EducatoriumKerkhoff, Ties van65
Gemeentesecretaris H.G.J. LohuisVelthuis, Ben71
Het KruusBank, Jan76
Alwie Olde Hanter: Waar zijn de plattelandsvogels in Twente gebleven?Vogelwerkgroep77
Fons Temmink: De langst lopende artsenpraktijk in OotmarsumWerkgroep Genealogie80
Wim Leverink: Kroniek 2013Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2015
Theehuis, de kiem van kunststad OotmarsumMeijer, Rob1
Kneu of tukkertje?Westerhof, Robert3
Een opmerkelijk huis in de SchiltstraatEweg, Henk9
Het kanaal Almelo-NordhornVelthuis, Chris15
Evacué in de oorlogFrowijn, Maarten22
Vliegramp boven OotmarsumVeldhuis-van Zuilekom, Gine26
Kenyon Stafford Gowland... wie was hij?Temmink, Josée27
AbmarschBroekhuis, Gerhard35
Heilzame natuur: van onkruid tot kruidTemmink, Fons37
Oude volksgebruiken in OotmarsumGrimberg, Ronald43
Bierbrouwen in OotmarsumMeijer, Rob46
Meester VogelzangElberink, Theo Oude49
De Heerlijkheid LageLammersma, Dirk51
Oonze NoabersSauvagerd, Karl58
RouwbordenRosenhart, Jan61
Spreuken over de keukenWerkgroep Dialect en Folklore64
'n Pröätke met Jan HesselinkVelthuis, Ben65
Fons Temmink: een oud schildersgeslacht in OotmarsumWerkgroep Genealogie69
De "familie" Set-Up '65 vijftig jaarGroeneveld-Brunninkhuis, Lidy79
Kunstschatten van de Simon en JudaskerkKerkhoff, Ties van84
Landelijke JuwelenKleissen, Ben86
Toch een Carillon voor OotmarsumRooden, Leen van89
Registers van de 50e PenningEweg, Henk en Nol Graas93
Freddy Mensink: En de nachtegaal zong het hoogste lied...Vogelwerkgroep97
Wim Leverink: Kroniek 2014Werkgroep Bibliotheek en Archief101
Jaarboek 2016
50 jaar Heemkunde in vogelvluchtRaatgerink-Essink, Marlou1
Fons Temmink: Zeg het met bloemen…..Werkgroep Natuurstudie11
Pand Hotel de la PosteEweg, Henk en Toon Bökkers17
Mijn eerste autoritjeVelthuis, Chris25
Onze kerkmurenRosenhart, Jan28
Jeugdtrefcentrum de BlokhutVelthuis, André29
Donkere wolken boven de DuusGrimberg, Ronald35
Robert Westerhof: Broedpaar rode wouw in Oud OotmarsumVogelwerkgroep42
40 Jaar Toneelvereniging OotmarsumBorggreve, Gerard47
Jan Willem RacerMistrate Haarhuis, Jan53
"Kleine Winterreise"Broekhuis, Gerhard58
Ootmarsum en de grote "verlichting"Meijer, Rob61
Noaberschop in TwenteVelthuis, Ben66
Pröätke met Riky Exterkate-GroeneveldHulsman, Ine67
Hans Oude Rengerink: Fundamenten voor de SteenpoortWerkgroep Archeologie77
Sociaal Cultureel Werk in de BlokhutWicherink, Peter Karel82
Fons Temmink: Chirurgijnen van OotmarsumWerkgroep Genealogie91
Het was lekker modderen….Meijer, Rob100
Wim Leverink: Kroniek 2015Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2017
‘t Engels’ jufferke en haar nalatenschapGrimberg, Ronald1
’n Pröätke met Henk van der MaasBaanstra, Peter7
Bouwhistorisch onderzoek Kapelstraat 14Heitkamp, Philip17
De SteenuilWesterhof, Robert25
Leidgeb in de KapelstraatBroekhuis, Gerhard29
Cinema in OotmarsumMeijer, Rob31
25 Jaar Stichting Steun Sportaccommodaties OotmarsumDroste, Tonny en Hans van Zuilekom35
Het Kerkplein in de loop der geschiedenisEweg, Henk41
De Heiligen van OotmarsumVelthuis, Chris50
Wonderbaarlijke en magische wereld van de paddenstoelenTemmink, Fons53
Hèn kook’n goanHassink, Gerard57
Marietje Lansink van Agelo naar TanzaniaLansink, Annie61
De trouwbriefKnippers, Jos67
Duitse seizoenarbeiders op de KuiperbergScholten, Stijn71
Humor in de kerkMeijer, Rob77
JudassenRosenhart, Jan81
SiepelhangenHassink, Gerard83
Vroedmeesters en vroedvrouwen in en om OotmarsumTemmink, Fons89
Jubileumfeest HeemkundeHassink, Gerard99
Wim Leverink: Kroniek 2016Werkgroep Bibliotheek en Archief103
Jaarboek 2018
’n PoalHassink, Gerard1
Jeugdnatuurclub OotmarsumHeerink, Ben, Jeugdnatuurclub7
Ootmarsum, stadje in het Franse keizerrijkEweg, Henk en Toon Bökkers13
Via Parijs en Ootmarsum naar de zilveren LopersclubBusscher, Yvonne en Paul Sijtsma23
Vlöggeln en PaasdansWestgeest, Gé29
Veranderingen in de natuurBolscher, Hans, Vogelwerkgroep35
Een pröätke met Wil AlinkBaanstra, Peter41
De humor niet vergetenElberink, Theo Oude49
Vier kerkvaders op retabel van het altaarRosenhart, Jan53
Hoort wie klopt daar? de klopjes van OotmarsumTemmink, Fons, Genealogie55
Toen Was nog Was wasMeijer, Rob65
HerinneringVelthuis, Chris66
Emigratie van Ben en Lucy Wortelboer naar CanadaWortelboer, Selma67
Een briefkaart uit 1880 van Ootmarsum naar ApeldoornKamp, Henk77
Wassche HannaBroekhuis, Gerhard80
Ontstaan van gebruiken rond midwinterHannink, Gerard83
Schabos tussen Vlasbeekweg en grenspaal 80Euverman, Geert87
IJzerertssmelterij “De Hutte”Boink, Hennie95
Afronding herstelplan KuiperbergBaanstra, Peter99
Kroniek 2017Hulsman, Ine103
Jaarboek 2019
De Denekamperstraat van weleerJoke Beld, Ans ter Huerne, Marlou Raatgerink, Werkgroep Foto- en Filmarchief1
Veiling inboedel van het Huis OotmarsumHenk Eweg17
WasdagGerhard Broekhuis26
De Waterscheiding bij OotmarsumGerard Hassink27
Bijbelse figuren op de retabel van het altaarJan Rosenhart34
ParadijsjeKarel Tijhuis36
Van Crudenmannen tot apothekersFons Temmink, Werkgroep Genealogie37
Beelden van Berend SeigerIne Hulsman47
De wachtGerard Hassink53
Natura 2000 op de stuwwal van OotmarsumFons Eysink59
De humor niet vergetenTheo Oude Elberink, Paul Sijtsma, Gerard Hassink67
Stichting Commanderie OotmarsumGerard Hassink, Rob Meijer71
Stenen, bakstenen en schervenHans Oude Rengerink77
Canada, het land van de onbegrensde mogelijkhedenMarlou Raatgerink85
Emigratie van Frans Lohuis en Marie Pikkemaat naar CanadaRiet Lohuis-van Heijst88
Gerard HulsinkPeter Baanstra99
Kroniek 2018Ine Hulsman103
Jaarboek 2020
De stadsomroepers van OotmarsumWerkgroep Genealogie, Ger Schokker1
Vlinders en bijenNatuurwerkgroep, Harry Wolbers9
De eerste steenbakkerij in OotmarsumStijn Scholten11
Gustaaf Klaas, dorpsonderwijzer in de stadGuus Klaas19
BrommersGerard Hassink28
Ik vertrekHarry Koopman29
De humor niet vergetenPaul Sijtsma, Gerard Hassink35
4 April 1945, Ootmarsum en Agelo bevrijdRedactie Jaarboek36
Mijn herinnering aan de bevrijding van Ootmarsum op 4 aprilGuus Brons37
Bevrijding van Agelo door de ogen van Hennie LuttikhuisGerard Hassink40
Het leven van de ‘Springendalbaby’Josée Temmink-de Leeuw, Harrie Oude Elberink44
75 jaar na de bevrijdingFreddy Mensink54
Eindelijk weer een goed broedseizoen voor de weidevogelsVogelwerkgroep, Robert Westerhof57
’n Pröätke met Bennie StegginkPeter Baanstra60
Een 100-jarigeWerkgroep Foto- en Filmarchief, Ine Hulsman, Marlou Raatgerink, Jan Raatgerink68
Een jonge emigrant in AfrikaArnoud Meijberg75
Henk Oude Luttikhuis in Nederlands Nieuw GuineaFrans Broekhuis82
650 Jaar NeuenhausGerard Hassink87
De verdwenen Formmeule in Oud-OotmarsumHenk Eweg90
Stichting Ootmarsum – LitouwenHans Bolscher93
Kroniek 2019Ine Hulsman103
Jaarboek 2021
R. Westerhof: De grauwe kiekendiefVogelwerkgroep1
Burgemeester H. F. M. Schimmelpenninck van der OyeSchokker, G.5
Opvangcentrum Hongaarse vluchtelingenRaatgerink, M.15
Picknick op de KuiperbergMeijer, R.24
Protocollenboeken 1684-1810Eweg, H. en T. Bökkers27
Antoon van Toetjenske van ’n bargHesselink, T. en G. Klaas36
Een ansichtkaart als briefkaartWerkgroep Foto- en Filmarchief42
‘n Pröätke met Ben MorshuisBaanstra, P.48
Geschiedenis van het Bergplein en haar bewonersEweg, H. en Steigstra, H.58
Steenfabrieken in Ootmarsum in de 19e eeuw: deel tweeScholten, S.65
De humor niet vergetenHassink, G.75
De mammoetboom in Engels’ TuinBökkers, T.76
Geschiedenis van de familie KouijzerKouijzer, D. en G. Klaas82
Afscheid van onze stadsdichterMensink, F.89
100 Jaar oude oorkonde muziekkoepelBudde, D.92
Nieuwe stadsdichterHaar, O. ter94
Uithangborden in OotmarsumBogers, J.96
Kroniek 2020Hulsman, I.102
Jaarboek 2022
G. ten Buuren: De schat van ons levenWerkgroep Archeologie1
De Ootmarsumsche ijsclubBrons, E.14
Een gids voor de toeristMeijer, R.24
Steenfabriek Scholten op de Kuiperberg; deel drieScholten, S.29
Herinneringen aan Henk EwegRorink, R.39
De Titus BrandsmastraatHaar, O. ter41
De humor niet vergetenHassink, G.44
’N pröatke met Bennie HeisterkampBaanstra, P.46
Vervlogen tijdenWerkgroep Foto- en Filmarchief55
Herinnering aan Chris VelthuisBaanstra, P.61
Klootschietersvereniging oud Ootmarsum 1962-2022Heerink, H.64
SchoorstenenHunder, M.73
H. Bolscher: De merelVogelwerkgroep78
Het station dat er nooit kwamMeijer, R.83
H. Smienk: Johan Barthold JongkindWerkgroep Geschiedenis90
Eeuwfeest zuster HulshofScheper-Hulshof, H.95
Wie woonde waarVelthuis, L. en Steigstra, H.100
Kroniek 2021Hulsman, I.104
Jaarboek 2023
StolpersteineHans Bolscher1
Rotary OotmarsumRené Rorink10
Erve KienhuisFons Temmink15
Bewoners Erve KienhuisFons Temmink20
Humor, SinterklazenPaul Sijtsma, Tonnie Groeneveld, Ernst Busscher28
GemeentewerfRob Meijer32
Herinnering aan Gerhard BroekhuisAnneke van Zuilekom38
Steenfabriek op de Kuiperberg deel 4Stijn Scholten40
Joodse begraafplaatsTon Leeuwenkuijl48
Moderne devotie 14e eeuwWerkgroep Geschiedenis: Harry Smienk55
Honderd jaar een hoogtepuntRob Meijer60
Gouden vogelvereniging OotmarsumPatrick Scholten62
PröätkePeter Baanstra65
Avond in OotmarsumGerma Harmsen-Bekhuis72
Zwarte spechtVogelwerkgroep: Alwie Olde Hanter73
Pand OssenvoortEvert Kleijer77
De Israëlitische school in OotmarsumCees Bosma83
De HunenborgBen Wilbers89
De inkjetprinterRob Meijer94
Oatmössche oet vrooger joarnBen Morshuis98
KroniekIne Hulsman100
2024-01-28 20:57:43