Jeugdnatuurclub Ootmarsum : natuurlijk uitdagend

Jeugdnatuurclub Ootmarsum ‘Natuurlijk uitdagend’

Ootmarsum kent een actieve, enthousiaste Vogelwerkgroep, die zich op vele terreinen inzet voor de natuur. Daar laat men het niet bij, want deze leden willen ook heel graag de jeugd betrekken bij de natuur. “Tijdens één van onze vergaderingen is het idee ontstaan om de Jeugdnatuurclub Ootmarsum op te richten voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Voor deze kinderen is deelname geheel gratis.

Op pad….

Het is de bedoeling dat we op één dinsdag in de maand op pad gaan. We gaan dan de natuur rondom Ootmarsum verkennen. Vogels, zoogdieren, vlinders en planten zullen dan vooral centraal staan. Ook organiseren we een aantal doe activiteiten, zoals jonge dennenboompjes trekken op de Paardenslenkte, nestkasten timmeren en Waterdiertjes vangenmeehelpen met het hooien in het Appellaantje. Op deze wijze hopen we de jeugd enthousiaste te maken voor het leven in de natuur om op deze wijze ook voor de toekomst vrijwilligers te krijgen, die mee helpen om onze prachtige natuur rondom Ootmarsum in stand te houden,” laten de leden van de Vogelwerkgroep weten.

Dus….

RoodborstjeWil je het Springendal beter leren kennen?
Heb je wel eens een grutto op het nest zien zitten?
Heb je wel eens sporen van een otter bekeken?
Wil je tips om vogels, vlinders enzovoorts te fotograferen?
Vind je doe-activiteiten zoals: nestkasten timmeren, uilenballen uitpluizen, hooien in het Appellaantje ook leuk?
Wil je weten hoeveel soorten planten er langs het kanaal Almelo-Nordhorn staan? Het zijn er meer dan 100!!!

Lid worden!!!!

MammoetboomDat kun je allemaal ervaren door lid te worden van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum, die ‘Natuurlijk Uitdagend’ is en dat mag je niet missen. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich aanmelden via het mailadres: r.westerhof73@gmail.com

Om 15.00 uur wordt er verzameld en rond 17.00 uur is de Jeugdnatuurclub afgelopen.

Jeugdnatuurclub leert veel

Op donderdag 14 november hebben de jongens en meisjes van de jeugdnatuurclub een rondleiding gehad in Tierpark Nordhorn. Met 15 leden en een Nederlandstalige gids maakten ze een rondgang door de dierentuin.

Jeugdnatuurclub naar de Engbertsdijksvenen

Ook in de eerste helft van 2019 zijn de jongens en meisjes van onze JNC Ootmarsum weer heel actief geweest. Elke maand was er een activiteit en het lukt nog steeds om voldoende uitdaging te vinden in onze mooie Twentse natuur.

Jeugdnatuurclub werkstuk 1

Jeugdnatuurclub knutselt met natuur. Bij Achter de Voort in Agelo mochten de kinderen een werkstuk maken van bloemen, bessen, planten en eigenlijk alles wat voorhanden was op een groot stuk papier.

Jeugdnatuurclub Waterzuivering

Jeugdnatuurclub op ontdekkingstocht bij de waterzuivering. Vechtstromen medewerker Benny Bolk gaf een heldere uitleg over hoe het water daar gezuiverd werd.

Jeugdnatuurclub op bezoek bij de bij. Op het terrein van het Openluchtmuseum is een prachtige bijenstal gebouwd waar veel bijenkasten staan. Imker Ben Heerink wist heel veel te vertellen over deze insecten.

Het Wiemsel

Vrijdag is achter de waterzuivering een nieuw stukje natuur onthuld: Natuurbelevingsgebied Het Wiemsel. Het is de bedoeling dat het meertje door gerichte aankleding een onweerstaanbare aantrekkingskracht zal uitoefenen op boeren- en oeverzwaluwen

Jeugdnatuurclub naar de Engbertsdijksvenen

Onder prachtige omstandigheden, een mooie lentedag, vertrokken leden van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum naar de Engbertsdijkvenen. Van te voren werd er al gesproken over wat de jeugdnatuurclubleden wel eens te zien konden krijgen. Dat vermoeden werd geheel bewaarheid. De kinderen leerden

retentiebrug

In de planning stond dat de Jeugdnatuurclub Ootmarsum een bezoek zou brengen aan het kantoor van Staatsbosbeheer aan de Hooidijk. Een middag met het pluizen van braakballen en een presentatie over het Springendal. Door ziekte van boswachter Irene kon dat niet doorgaan en is uitgeweken naar het Kristalbad.

quiz

De Jeugdnatuurclub wordt getest! De jongens en meisjes van de Jeugdnatuurclub werden deze keer uitgedaagd om mee te doen aan een natuurkennisquiz.

Jeugdnatuurclub op avontuur in het Springendal. De 13 aanwezige jongens (waar blijven de meisjes?) kenden een zeer interessante, maar ook vermoeiende middag, want er valt ongelooflijk veel te zien en te vinden in de natuur.

De Jeugdnatuurclub uit Ootmarsum is na de vakantie weer voor het eerst op pad geweest. Dit keer gingen ze op pad om materialen uit de natuur te zoeken en daarvan een natuurwerkstuk te maken.

schuivenhuisje

Het Schuivenhuisje bleek dit keer ‘het doelwit’ van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum. Door het schoolreisje van groep 7 waren er dit keer zeventien kinderen, die op stap gingen om er lustig op los te ‘schuiven’.

Bloemenperk Alleeweg voorjaar 2018

De eerste resultaten van het zaaien door de leden van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum zijn inmiddels zichtbaar. Aan de Alleeweg is een wild bloemenmengsel gezaaid door de jeugdleden en mede door het fraaie weer zorgen de eerste bloemen voor een fraai uitzicht op dit lint dat in de komende weken nog meer in bloei komt te staan.

Bloemperkjes inzaaien

Maar liefst 22 leden van de Jeugd Natuurclub waren op de warmste 19e april ooit druk in de weer om te zorgen voor fleur, kleur en geur op meerdere plekken in Ootmarsum. In het prachtig gerenoveerde park tegenover de school komt een vlinderhoek. Aan de rand van de Alleeweg werd een bloemenpark ingezaaid.

het gevonden nest

Met 21 kinderen gingen we op 12 april op pad naar de Ottershagen om weidevogels te bekijken. Met verrekijkers, laarzen en markeringsstokken voor de kievitsnesten gingen we met 6 auto’s op pad naar de vogelhut in de Ottershagen.

Jeugdnatuurclub met detector op pad

Jeugdnatuurclub met een detector op pad. De Jeugdnatuurclub is weer op pad geweest en dit keer met een detector. Dat werd voor de 21 jeugdige natuurliefhebbers een bijzonder leerzame en niet alledaagse middag.

vogelhuisjes

Leden van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum hadden hun eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Het thema was ‘Help vogels de winter door’. Zeventien enthousiaste kinderen namen hieraan deel en het geheel stond onder begeleiding van een aantal ouders en leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum.

Wonderryck

Vanmiddag is de Jeugdnatuurclub, 16 kinderen en 5 begeleiders, naar het museum Wonderryck in Denekamp geweest. De kinderen hebben deelgenomen aan een soort van Safari. Na de safari speurtocht kregen we nog een ontmoeting met Loesje de python.

Arboretum

De Jeugdnatuurclub Ootmarsum bracht een bezoek aan het Arboretum op het landgoed Singraven. Ze leerden daar het grote geheim kennen van die rode paddenstoel met die witte stippen.

Jeugdnatuurclub september 2017

Jeugdnatuurclub start nieuwe seizoen aan de waterkant. Op deze prachtige herfstmiddag waren we, evenals vorig jaar, weer welkom op Hoeve Springendal van de fam. Brunninkhuis. Op deze unieke locatie hadden we vooral oog voor de grote vijver en het bijbehorende plasdras gebied, want ook deze keer stonden er waterdiertjes op het programma.

Bloemperkjes Alleeweg

Bloemperkjes Alleeweg in volle bloei. De bloemperkjes die op 28 maart door de Jeugdnatuurclub zijn ingezaaid staan inmiddels in volle bloei. En zoals het de bedoeling van deze veelkleurige bloemenpracht was, komen er veel bijen en vlinders op af.

groepsfoto jeugdnatuurclub 2017

Laatste ontdekkingstocht jeugdnatuurclub. In eerste instantie was het doel de oude gemeentewerf waar een akker met spelt en randen vol wilde bloemen staan. Robert Westerhof wist een haviksnest te zitten en daar werd ook nog even een kijkje genomen.

Jeugdnatuurclub bezoekt bijenvolken bij een tweetal imkers: imker Herman Punt in het Openluchtmuseum en in Reutum de familie Braakhuis

Gewone doodgraver

Twaalf leden van de Jeugdnatuurclub zijn met een aantal begeleiders en een tweetal moeders naar de Engbertsdijkvenen geweest. De kinderen bleken echte speurneuzen en met name Stan Veelers, één van de kleinsten, gaf aan een goede neus te hebben voor bijzondere diertjes.

Jeugdnatuurclub zaait bloemperkjes

Jeugdnatuurclub zaait bloemperkjes. 25 leerlingen hebben bloemperkjes ingezaaid. Deze dag stond verder ook in het teken van de overhandiging van een cheque van €1500 die beschikbaar is gesteld door het coöperatiefonds van de Rabobank Twente Oost.

Kievitseieren

Jeugdnatuurclub komt ogen tekort in Ottershagen Maar liefst 21 jonge Jeugdnatuurclubleden bezochten onder leiding van 4 begeleiders de kijkhut in het natuurgebied Ottershagen. Ondanks een aantal nieuwe kijkers, een telescoop en een goed zoomend fototoestel kwamen de kinderen nog ogen tekort. In dit voorjaar wemelt het in dit natuurgebied van de weide- en watervogels.

Kaken

De jeugdnatuurclub pluist alles na. Boswachter Irene van der Linde van Staatsbosbeheer (SBB) is de laatste tijd druk geweest met het verzamelen van braakballen. Gisteren vond ze nog braakballen van een bosuil, dus verser kan het haast niet. De boswachter kende een hele goede reden om deze braakballen bij elkaar te rapen.

Nestkastje timmeren

Jeugdnatuurclub timmert nestkastjes: 22 paartjes kunnen onderdak vinden. De Jeugdnatuurclub timmert aan de weg, want met een grote groep jonge enthousiastelingen is iedere bijeenkomst één groot feest. Naast het aan de weg timmeren, werd er nu daadwerkelijk getimmerd. In het handvaardigheidslokaal van de Meander lagen 22 bouwpakketjes klaar.

toefige-labyrinthzwam

Jeugdnatuurclub zoekt paddenstoelen. De Jeugdnatuurclub Ootmarsum draait ook in de herfstvakantie volop. Een aantal leden is naar het Arboretum in De Lutte geweest om niet alleen te genieten van de inmiddels mooie herfstkleuren, maar ook op zoek te gaan naar paddenstoelen. .

waterschorpioen

Jeugdnatuurclub vangt ‘een sloot vol waterdiertjes’ bij Hoeve Springendal. Voor de kinderen van de Jeugdnatuurclub, maar ook voor hun begeleiders werd de eerste middag van het nieuwe seizoen direct een grote verrassing. Men wilde waterdiertjes vangen en voor een heel groot gedeelte van de groep, jong en oud, was dat een unicum, nieuw dus.

De Jeugdnatuurclub Ootmarsum is weer op pad geweest. Zelfs in deze vakantiemaanden juli en augustus kwam de wens van een aantal jeugdleden om toch de natuur in te trekken. In principe stond er niets gepland, maar de leden zijn inmiddels fanatieke natuurfreaks aan het worden.

Gekroonde Koningin

Jeugdnatuurclub met een ‘Koningin’ van het Springendal. De nog jonge Jeugdnatuurclub Ootmarsum heeft inmiddels het derde uitstapje al achter de rug. Dit keer ging de natuurclub naar het prachtige Springendal onder leiding van Harry Wolbers, Gerrit Koertshuis en Robert Westerhof.

zaaien

Jeugdnatuurclub zaait wild bloemenmengsel aan de Alleeweg. De leden van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum waren er allemaal bij en zelfs konden weer nieuwe enthousiaste ‘natuur’kinderen worden begroet door de leden van de Heemkunde en met name de Vogelwerkgroep. Dit keer was het doel om een mengsel van wilde bloemen te zaaien langs de Alleeweg.

Adder

Leden Jeugdnatuurclub vol enthousiaste verhalen terug naar Ootmarsum. De tweede middag van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum bracht de jongeren, de groep is inmiddels al gegroeid tot 25 leden, naar de Engbertsdijkvenen. Dit bezoek aan het prachtige natuurgebied in de nabijheid van de Pollen, Vriezenveen en Kloosterhaar zorgde voor hele bijzondere ontmoetingen in de natuur.

Kievitsnest

Een natuurlijke en succesvolle start van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum. De eerste bijeenkomst van de Jeugdnatuurclub Ootmarsum zorgde voor enthousiaste kinderen. Midden in de natuur roken ze aan de natuur, voelden ze de natuur en zagen ze hoe mooi de natuur is.

2024-01-28 20:52:47