Oorlogsslachtoffers voormalige gemeente Ootmarsum

oorlogsslachtoffers ootmarsum

Gemeente Dinkelland

Op 4 mei 2015 werd het mobiele oorlogsmonument onthuld op het stadhuis van de gemeente Dinkelland. Hierop staan de namen van in totaal 368 slachtoffers, waaronder 86 slachtoffers uit de voormalige gemeente Ootmarsum. Tevens werden de namenboeken met de biografieën van deze slachtoffers per voormalige gemeente gepresenteerd.

Inmiddels staan deze biografieën ook op de website van de gemeente Dinkelland en presenteren hier op de website van de vereniging Heemkunde Ootmarsum.

Slachtofferlijst

In deze lijst werd als slachtoffer opgenomen personen, die ten gevolge van oorlogsgeweld zijn overleden en die 1) woonachtig waren in Ootmarsum en aldaar zijn overleden; 2) woonachtig waren in de stad Ootmarsum en elders overleden; 3) Elders woonachtig waren, maar in de stad Ootmarsum overleden; 4) geboren zijn of gedurende enige tijd woonachtig zijn geweest in de stad Ootmarsum en alhier of elders zijn overleden.

Deze versie betekent echter niet dat nu een volledig en compleet beeld van alle slachtoffers is gemaakt. Er ontbreken nog persoonsgegevens zoals het verhaal of details achter het slachtoffer, soms de geboortedatum of –plaats, ook ontbreken er foto’s van meerdere slachtoffers.

Indien u informatie of foto’s heeft van (deze) slachtoffers, neem dan contact op met één van de onderstaande adressen, zodat de lijst met biografieën verder kan worden aangevuld of verbeterd.

Het ligt in de bedoeling om de uitgebreide biografieën in boekvorm uit te geven.

Digitaal monument

Het ligt in de bedoeling een digitaal monument te maken, dat recht doet aan al die slachtoffers van oorlogsgeweld door ze een naam en gezicht te geven. Ze te blijven herdenken en ons in te zetten om op scholen deze verschrikkelijke tijd in onze geschiedenis door te geven aan nieuwe generaties.

Dank aan allen, die bijgedragen hebben aan het tot stand komen van deze lijst met biografieën. Met name dank aan Mariët Blokhuis, die zeer veel informatie verschaft heeft en aan de Ben Morshuis Stichting.

Ben Harink
Fons Temmink

Werkgroep genealogie van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum.
Correspondentieadres:
fonstemmink@hotmail.com
Tel.: 0541-296398
b.harink@vodafonethuis.nl
Tel.: 0541-292026


Voorlopige namenlijst van oorlogsslachtoffers, die ons reeds bekend zijn


Burgers

Militaire slachtoffers

Geallieerde slachtoffers

Nederlands Hervormde Begraafplaats Ootmarsum.
Monument aan de Oppersveldweg te Agelo
Monument aan de Oppersveldweg te Agelo.

Volledige bemanning van één vliegtuig neergestort op de Valberg in Agelo.
50 Sqdn. Royal Air Force – Handley Page Hampden – X2907. Vertrokken op 06-11-1940 vanaf RAF Basis Lindholme.
Doel olieraffinaderij Maagdenburg – Neergestort Ageleres (bij Oppersveldweg). Alle vier bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, nadat ze al eenmaal eerder met zijn vieren een vliegtuigcrash hadden overleefd. Kenyon Stafford Gowland zelfs tweemaal eerder.

Canadees Militair Hospitaal in Klooster Maria ad Fondes.

Na de bevrijding van Ootmarsum op 4 april 1945 werd in het klooster Maria
ad Fontes door de Canadezen een militair hospitaal ingericht.

In dit hospitaal zijn nog 8 Canadese, 3 Engelse, 1 Poolse 1 Belgische en 1
onbekende Amerikaanse of Canadese militair overleden en op de
Kuiperberg te Ootmarsum begraven. Eén Canadees lag begraven in de berm
aan de Oostwal te Ootmarsum.

Canadese begraafplaats te Holten
Canadese begraafplaats te Holten

De Canadese militairen Boucha, Camolese, Fallon, Ferguson, Hodder, MacLaren, McMillan, Warpula en de onbekende militair zijn op 10 april 1946 overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten.

De 3 Engelse militairen Anderson, Bannon, en Dye, de Poolse militair Lampert en de Belgische militair Devignez zijn in maart 1947 vanuit de tijdelijke begraafplaats op de Kuiperberg te Ootmarsum overgebracht naar de Algemene Begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.

2024-01-28 20:57:33