De Heemsproak is een periodiek, uitgegeven door de Heemkunde Ootmarsum . Het komt twee keer per jaar uit om onze donateurs op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de Heemkunde Ootmarsum. U vindt er onder meer in:

  • het jaarverslag van de heemkunde
  • een verslag van de werkgroepenavond met daarin de activiteiten van de verschillende werkgroepen,
  • verslagen van excursies en bijeenkomsten,
  • een aanvulling van de boekenlijst van onze bibliotheek,
  • data van geplande activiteiten
  • nieuws uit het bestuur

Daarnaast is er ruimte voor interessante artikelen betreffende ons heem.
De volgende artikelen zijn reeds verschenen:

  • Natuurclub Ootmarsum brengt groen in kaart. (1997 – nummer 2)
  • De Boerschop in. Chris Velthuis. (1998 – nummer 1)
  • Het bodemarchief van de Commanderie of het Huis Ootmarsum: resultaat van een onderzoek naar resten en situering. Henk Eweg. (1999 – nummer 1)

Het periodiek “Heemsproak” is op deze pagina in te zien, te beginnen met 2009, jaargang 13, No. 1.

De Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum krijgt ook de gelegenheid om te publiceren in de Heemsproak.

Redactieadres Heemsproak:

Bestuur Heemkunde Ootmarsum
E-mail: info@heemkunde-ootmarsum.nl


Heemsproak najaar 2018

Heemsproak 2018 2

In dit nummer, dat inmiddels bij de leden al door de brievenbus is geschoven, treft u zoals u gewend bent weer de agenda voor het komende verenigingsjaar. Ook geven alle werkgroepen hier weer acte de présence en verhalen zij over de wapenfeiten van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst.

Heemspraok voorjaar 2009