Het werk van Heemhuis Ootmarsum wordt feitelijk gedaan door een aantal werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen:

Archeologie

ArcheologieDe werkgroep Archeologie verricht praktische archeologische veldverkenning en bodemonderzoek. Hiermee wordt de geschreven en ongeschreven geschiedenis in en om Ootmarsum bevestigd en worden er nieuwe historische feiten aan toe gevoegd.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:


Bibliotheek en Archief

BibliotheekDe werkgroep Bibliotheek en het Archief  heeft in de loop van de der jaren een omvangrijk en kostbaar boekenbestand en een verzameling archiefstukken opgebouwd. Hierdoor is veel archiefmateriaal voor onderzoek verkregen. Er zijn abonnementen op diverse Heemkundige tijdschriften. Ook is er een knipsel archief over Ootmarsum en omstreken. De boeken catalogus en de catalogus van de archiefstukken is online te bekijken en te doorzoeken. De boeken catalogi zijn op titel, schrijver, inhoud, plaats en jaar van uitgave en trefwoorden te doorzoeken.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Dialect en folklore

FolkloreDeze werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens over oude gebruiken en zegswijzen in en rond Ootmarsum.

Enkele leden van de werkgroep zijn mensen die door hun leeftijd al een hele geschiedenis achter zich hebben. Zij kunnen daardoor putten uit eigen ervaringen.

De werkgroep bestaat uit:

Foto- en Filmarchief

Wasserij het SpringendalHeemhuis Ootmarsum heeft een omvangrijk bezit aan foto’s, negatieven, dia’s, films en video materiaal. Dit materiaal is door de verschillende werkgroepleden verzameld, veelal ook door op pad te gaan. Ongeveer 17.000 afbeeldingen toegankelijk via de Beeldbank Ootmarsum, maar ook via de algemene zoekfunctie op deze website.

De volgende personen maken deel uit van de werkgroep Foto- en Filmarchief:

De volgende werkgroepleden houden zich specifiek bezig met het catalogiseren van foto’s en het identificeren van personen, gebeurtenissen en woningen:

Genealogie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het verrichten van genealogisch onderzoek. Daartoe wordt voor het vastleggen van de genealogie-gegevens  gebruik gemaakt van het een in eigen beheer ontwikkelde database. De 3000 stambomen zijn te vinden onder de titel “Zoek een Ootmarsumer“.

Werkgroepleden:

Jaarboekje

Jaarboek 2017Deze werkgroep stelt elk jaar een Jaarboek samen. Het Jaarboek wordt vervolgens gepresenteerd aan de leden tijdens een gezellige bijeenkomst. Onze leden en donateurs krijgen de jaarboeken gratis thuisbezorgd, maar tevens ligt het te koop bij de plaatselijke boekhandel Brummelhuis en in het Molenhuisje.

Werkgroepleden:


Natuurstudie

dovenetelDeze werkgroep komt eens per maand bij elkaar om (meestal per fiets) de natuur in de omgeving te verkennen. Daarbij gaat ze op zoek naar planten, paddenstoelen, vogels en vlinders. Verder worden het Wiemsel, het Springendal, De Ottershagen en Kuiperberg regelmatig bezocht.

Dit zijn de werkgroepleden:

Vogels

pestvogel-img_5826-2De vogelwerkgroep kan via Heemhuis Ootmarsum beschikken over geldelijke middelen. Daarmee is een telescoop en een mini-disc aangeschaft om de kennis van het herkennen van vogelgeluiden te vergroten Tevens zijn we in het bezit van diverse CD’s en CD-roms met vogelgeluiden, afbeeldingen en allerhande informatie.

De volgende leden maken deel uit van deze werkgroep:

Jeugdnatuurclub

RoodborstjeHet is de bedoeling dat we op één dinsdag in de maand op pad gaan. We gaan dan de natuur rondom Ootmarsum verkennen. Vogels, zoogdieren, vlinders en planten zullen dan vooral centraal staan. Verder organiseren we een aantal doe activiteiten, zoals jonge dennenboompjes trekken op de RoodborstjePaardenslenkte, nestkasten timmeren en meehelpen met het hooien in het Appellaantje. Op deze wijze hopen we de jeugd enthousiaste te maken voor het leven in de natuur om op deze wijze ook voor de toekomst vrijwilligers te krijgen, die mee helpen om onze prachtige natuur rondom Ootmarsum in stand te houden.

2024-04-21 16:02:14