Doelstellingen

De werkgroep genealogie houdt zich bezig met het verrichten van genealogisch onderzoek en wel op de volgende wijzen:

Verzamelen van genealogische gegevens, waarbij elektronische middelen in de vorm van computers en internet een belangrijke rol spelen.
Inventariseren, verzamelen, rubriceren en catalogiseren van interessante vindplaatsen van genealogische informatie op internet.
Het aanleggen van één genealogische databank voor de vereniging Heemkunde Ootmarsum, waarin de resultaten van genealogisch onderzoek verzameld kunnen worden.
Starters van genealogisch onderzoek ondersteunen in de basis van het onderzoek.

Gevorderde onderzoekers nadere aanknopingspunten bieden in hun onderzoek en tevens de kennis en ervaring van deze mensen benutten.

Stambomen

De afgelopen jaren zijn van diverse families de stambomen onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de volgende parentelen, die zowel als tekst als grafisch beschikbaar zijn. De parentelen worden op dit moment verhuisd naar een nieuwe pagina.

Oorlogsslachtoffers.

Genealogie Ootmarsum heeft in samenwerking met Denekamp en Weerselo een inventarisatie gemaakt van de Oorlogslachtoffers afkomstig uit Ootmarsum. Lees hier het verslag.

Werkwijze

Het internet is rijkelijk voorzien van genealogiepagina’s. Onze werkgroep draagt daar haar bescheiden steentje aan bij. Wij zullen de informatie van onze onderzoeken ook op deze heemkundepagina ’s publiceren.

Voor het vastleggen van de genealogie-gegevens wordt gebruik gemaakt van het stamboomprogramma Aldfaer. Dit Nederlandstalige programma is gratis te downloaden vanaf Internet.
Een ieder, die ons helpen wil is van harte welkom!

Hoe te bereiken

Één keer per maand een groepsbijeenkomst waarin o.a. aandacht voor:

Het individuele onderzoekwerk door de deelnemers.
Het uitwisselen van ervaringen.
Gebruik maken van de PC met internetverbinding in het Molenhuisje.
Gebruik van Aldfaer, het stamboomprogramma waarmee de gegevens uit stamboomonderzoek worden vastgelegd.
Verzamelen en vastleggen van onderzoekresultaten van genealogisch onderzoek.
Vastleggen van interessante gegevensbronnen.
Beheer van de centrale databank.
Mogelijke verbindingen met andere onderzoekgebieden zoeken, in het bijzonder zaken die betrekking hebben op Ootmarsum.


Werkgroep samenstelling:

Jan BossinkJan Bossink
Coördinator werkgroep genealogie


Hans Siebum
Werkgroeplid


Lizette Velthuis
Werkgroeplid
De meest markante bewoner van het huidige Drostenhuis in Ootmarsum en in functie de laatste Drost van Noord-Oost Twente was ongetwijfeld Mr. Hendrik Knijpinga Cramer

Zoek een Ootmarsumer

De afgelopen bijna 3 jaar is de werkgroep Genealogie druk bezig geweest om het archief van de Burgerlijke stand van de gemeente Ootmarsum te ontsluiten. Dit werk is in alle stilte uitgevoerd door de werkgroepleden Ans Brons, Jan Pikkemaat en Hans Siebum.

Op 4 mei werd het mobiele oorlogsmonument onthuld op het stadhuis van de gemeente Dinkelland. Hierop staan de namen van in totaal 368 slachtoffers, waaronder 86 slachtoffers uit de voormalige gemeente Ootmarsum. Tevens werden de namenboeken met de biografieën van

2024-01-28 20:57:37