Waarom een geschiedenis werkgroep?

De werkgroep komt voort uit gezamenlijke belangstelling voor de geschiedenis van Ootmarsum en omstreken in de meest uitgebreide zin van het woord.

Doelstelling

De doelstelling van deze werkgroep is het plegen van gericht historisch onderzoek. Dit doen wij door het  verzamelen van historische gegevens. Vervolgens worden deze gegevens gepubliceerd op deze website. Daarnaast worden ook boekwerken uitgegeven.

Werkwijze

Bronnenonderzoek middels archiefstudie, literatuur, mondelinge overlevering en het beoefenen van studie in o.a. oud handschrift.

Resultaten van de werkgroep

Publicaties en projecten zoals:

Projecten, waaraan nu nog gewerkt wordt

  • Onderzoek naar de Gilden in Ootmarsum.
  • Vertaling van het Markeboek Groot- en Klein Agelo in hedendaags Nederlands.

Toekomstige projecten

  • Onderzoek naar de tabaksindustrie in Ootmarsum.

Algemene zaken

Meedenken in algemene projecten, rekening houdend en in samenwerking met de andere werkgroepen.


Werkgroep samenstelling:

Henk Kamp
Coördinator werkgroep Geschiedenis


Henk Geerdink
Online Bibliotheek catalogus en Archief catalogus


Riet Geerdink
R. Geerdink


J. Olde Dubbelink
Werkgroeplid
Burgemeestershuis

Een opvallend huis met een lange voorgevel op de hoek van de Grotestraat en Oldenzaalsestraat met de naam “Burgemeesterhuis”. Na de verovering van Ootmarsum door Prins Maurits in 1597, had hij bevolen dat de stad haar vestingwerken moest slopen. Het Burgemeestershuis is vlak na die tijd gebouwd.

Wine gallery marktstraat

Dit pand dateert uit 1608, herbouwd na de grote brand in 1606 binnen twee uur het stadhuis, de kapel van het Gasthuis en meerdere woningen in de as legde. In 1747 is dit pand ingrijpend verbouwd. De familie Rikmanspoel heeft hier later verschillende winkels gedreven in de 20e eeuw.

Poorten Frederik, een intrigerende naam voor een huis, dat aan het Kerkplein nummer 10 in Ootmarsum een dominante plaats inneemt. Maar ook een huis, dat opvalt door de versierde houten niendeurtoog aan de achterzijde en het vakwerk. Nu bibliotheek, maar al in 1533 gebouwd en gebruikt als boerderij.

Er is aan de rechterkant van de Grotestraat een zijstraatje, waar de wandelaar gemakkelijk aan voorbij gaat: de Bergstraat. Met de ingang naast de hervormde pastorie, loopt het vervolgens tussen de huizen door om aan het eind een bijna doodlopend pad te worden. Hier staat één van de oudste huizen van Ootmarsum en zeer de moeite waard om er meer over te weten.

In de stad Ootmarsum was omstreeks 1771 de waard van de herberg “Het Witte Paard” Gerrit ten Oever een bekende figuur. In zijn dagboek vermeldde Wennemar Dröghoorn (vrederechter in Ootmarsum) later in 1776 het logement met de naam “De Keijserskroon”. Of de naam “Het Witte Paard“ vervolgens vervangen is door de naam “De Keijserskroon” blijft een niet te beantwoorden vraag.

Marktstraat 7

Marktstraat 7 en 9. Het Hoekhuis aan het Achterummeke. Tegenwoordig woont de familie Tijhuis hier. Toeristen maar ook andere voetgangers staan vaak even stil voor het huis hoek Marktstraat en Kapelstraat. Sommigen lopen de Kapelstraat in om ook het huis aan die zijde te bekijken. Maria Meijer woonde hier toen landmeters omstreeks 1827-1829 haar huisje op de eerste kadasterkaart van de stad intekenden. Tegenwoordig woont de familie Tijhuis hier.

Ganzenmarkt 15

Ogenschijnlijk een gewoon huis naast andere huizen aan de oude Ganzenmarkt. Het grenst aan een smalle doorgang, die ons leidt van de Ganzenmarkt naar de Bergstraat en daarna toegang geeft tot de Oostwal. Een beschrijving die terug gaat tot de 18e eeuw. (Gepubliceerd in Jaarboek 2001)

Wijnhuis ganzenmarkt

Er zijn weinig plaatsen in Twente met een stratenplan zo oud als Ootmarsum heeft. Het dateert zelfs uit de Middeleeuwen en is tegenwoordig nog te herkennen op de hedendaagse plattegrond. Een beschrijving van de woningen en hun bewoners aan de Ganzenmarkt.

Lingenhuis

Een beschrijving van de bijzondere woning op de hoek van de Molenstraat en Denekamperstraat. De woning is later herbouwd in 1889.

Cremershuis

Een geschiedschrijving van de woning aan de Marktstraat, vernoemd naar de eerste bewoner: Joan Cremer. Joan verbouwde in 1656 twee woningen en voegde ze uiteindelijk samen tot één nieuwe woning.

De studie naar de geschiedenis van kerk en parochie Ootmarsum is een gedegen werkstuk geworden. De gehele geschiedenis, die zijn begin heeft in de vroege middeleeuwen, wordt grondig onderzocht met behulp van de vele bronnen, die de werkgroep ter beschikking stonden en geraadpleegd hebben.

De geschiedenis van de Hof Ootmarsum gaat terug tot de vroege middeleeuwen toen grondbezit de enige vorm van eigendom was en landbouwproducten de enige vorm van betaling.

Toen de Werkgroep Geschiedenis II van de Stichting Heemkunde van de grond kwam had geen der toenmalige leden enig begrip van wat hen te wachten stond toen zij als onderwerp van studie kozen: Ootmarsum in de Franse tijd.

2024-01-28 20:57:35