Waarom een vogelwerkgroep?

Om de leden hun belangstelling voor de natuur, met name in het wild levende vogels, in en om Ootmarsum met elkaar te laten delen en elkaars kennis over vogels en hun leefgebied te vergroten.

Doelstelling

Het inventariseren, bestuderen, beheren en behouden van al hetgeen er op vogelgebied in de vrije natuur in Ootmarsum en omgeving aan de orde is.

Middelen

De vogelwerkgroep kan via de Heemkunde Ootmarsum en omstreken beschikken over geldelijke middelen.
Er is een telescoop en een mini-disc aangeschaft (om de kennis van het herkennen van vogelgeluiden te vergroten).
Tevens zijn we in het bezit van diverse CD’s en CD-roms met vogelgeluiden, afbeeldingen en allerhande informatie.

Werkwijze

In een viertal vergaderingen wordt jaarlijks besproken wat er voor activiteiten zullen plaats vinden en welke personen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hebben. Het accent ligt daarbij op activiteiten die buiten in de natuur plaats vinden:

 • Aanleggen en onderhouden van nestkastroutes
 • Controle van nestkasten
 • Het zelf maken van nestkasten
 • Onderhoud diorama
 • Weidevogelbescherming op de Binnenes, Postelhoek, Agelerbroek
 • Deelname aan vogeltrektellingen
 • Inventarisatie vogels op het Springendal, in overleg met Staatsbosbeheer
 • Organisatie excursie ‘Nacht van de nachtegaal’, een fietstocht waarbij geluisterd wordt naar de zang van de nachtegaal.
 • Ook deelname voor niet-leden mogelijk.
 • Excursies voor leden naar o.a. waddeneilanden en Engbertsdijkvenen
 • Vogelen op elke eerste zondag van de maand

 

Projecten en excursies

 • Wintervoeding (indien nodig)
 • Kerkuilen-project Oost-Nederland
 • Regiotellingen huiszwaluw
 • Gebiedsinventarisatie Springendal
 • Jaarlijkse trekvogeltelling Ootmarsum
 • Deelname Nationale Trekvogeldag (Vogelbescherming Nederland)
 • Deelname aan PTT-telling (SOVON)

Jeugdnatuurclub

In 2016 is er door de Vogelwerkgroep voor de jeugd van 8-12 jaar een Jeugdnatuurclub opgericht. Onder deskundige en enthousiaste leiding trekken we met deze kinderen het veld in om interessante en spannende ontdekkingen te doen. Lees hierover meer op de pagina van de Jeugdnatuurclub.

TIPS

Neem ook eens een kijkje op de Vogelpagina van Robert Westerhof 
Robert maakt deel uit van onze Vogelwerkgroep. Hij heeft van zijn hobby een mooie site gemaakt met van alles over vogels in en om Ootmarsum, locale vogeltellingen en natuurgebieden, vogeltrek, reisverslagen, enz.

Ook zeer de moeite van het bekijken waard, is de site van vogelwerkgroeplid Gerrit Koertshuis. Hij heeft op zijn site een prachtige collectie natuurfoto’s (van eigen hand) verzameld: Natuurfotografie Gerrit Koertshuis.


Werkgroep samenstelling:

Robert Westerhof
Coördinator Vogelwerkgroep


Fons TemminkFons Temmink
Werkgroeplid


Jos Heerink
Werkgroeplid


Henk Frons
Werkgroeplid


George Dujardin
Werkgroeplid


Ad Bergman
Werkgroeplid


Hans BolscherHans Bolscher
Werkgroeplid


Harrie Oude Elberink
Werkgroeplid


Hans Peters
Werkgroeplid


Alwie olde Hanter
Werkgroeplid


Lucie Helthuis
Werkgroeplid


Gerard Groener
Werkgroeplid


Freddy Mensink
Werkgroeplid


Tonnie Heinink
Werkgroeplid


Harry Wolbers
Werkgroeplid


Nick Keupink
Werkgroeplid


Harrie Munsterhuis
Werkgroeplid


Ben Heerink
Werkgroeplid


Patrick Scholten
Werkgroeplid


Harry Beld
Werkgroeplid


Frits Pals
WerkgroeplidNatuur Beleef Dag

Op zondag 21 april organiseert de Vogelwerkgroep een Natuur-beleef-dag op "hoeve Het Springendal" met diverse activiteiten en demonstraties.

Tuinvogeltelling 2024

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken.

visarend

Gedurende de tellingen op het Springendal konden we van een aantal vogelsoorten genieten. De zwarte specht koos ervoor om dit jaar een nest te maken vlak naast een wandelpad. Hierdoor konden we dit broedgeval heel goed volgen zonder ze te

Vogelexcursie Dwingelerveld

Op zaterdag 13 mei 2023 is de bijna voltallige Vogelwerkgroep op excursie geweest naar het Dwingelerveld.

Op initiatief van de Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum wordt daar jaarlijks met vereende krachten het hooi uit dit schitterende hooigrasland gesleept

Euro Birdwatch 2022

De Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Euro Birdwatch. Op 1 oktober werd er in 40 landen naar trekvogels gekeken.

De vogeltrek begint al weer op gang te komen. De zwaluwen verzamelen zich al weer en trekken al geleidelijk aan richting het zuiden.

Jonge Grutto

Succesvol weidevogelseizoen in Ottershagen. Ondanks dat we dit voorjaar de droogste lente ooit hadden, kunnen we voor Ottershagen spreken van een goed broedseizoen.

boerenzwaluw

Momenteel zijn alle weidevogels weer terug in het natuurgebied Ottershagen. Een bezoek aan dit gebied in deze periode van het jaar zal je dan ook niet teleurstellen. Het leuke aan deze periode is dat er naast de broedvogels ook nog trekvogels in het gebied aanwezig zijn die hier een dag of een aantal dagen verblijven.

Nachtegaal 2019

Maandag 13 mei a.s. organiseert de Vogelwerkgroep van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum haar jaarlijkse fietstocht, welke in Ootmarsum bekendheid heeft gekregen onder de naam “de nacht van de nachtegaal” .

Het Wiemsel

Vrijdag is achter de waterzuivering een nieuw stukje natuur onthuld: Natuurbelevingsgebied Het Wiemsel. Het is de bedoeling dat het meertje door gerichte aankleding een onweerstaanbare aantrekkingskracht zal uitoefenen op boeren- en oeverzwaluwen

Nachtegaal

Onze Vogelwerkgroep stapt deze avond weer op de fiets om tijdens de Nacht van de Nachtegaal 2018 Nederlands beste zangvogel te beluisteren.

Putters

Spreeuwen op de eerste plaats als meeste trekvogels in Ottershagen. Om kwart over zeven stonden de leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum op deze vroege zaterdagmorgen paraat om trekvogels te tellen. De weersvoorspellingen leken roet in het eten te gooien, maar in de eerste uren van deze 30e september viel er genoeg waar te nemen.

Vogels tellen in Ottershagen

Elk najaar tellen vogelaars in Europa de trekvogels. Het is een ongekend fenomeen, want in deze tijd van het jaar verplaatsen miljoenen vogels zich. Het overgrote deel kiest een zuidelijke richting en overwintert in landen als Spanje, Frankrijk, Italië en in delen van het werelddeel Afrika.

Nacht van de Nachtegaal

Onze Vogelwerkgroep stapt deze avond weer op de fiets om tijdens de Nacht van de Nachtegaal 2017 Nederlands beste zangvogel te beluisteren.

Nachtegaal

Ondanks het behoorlijk koude weer waren er ongeveer 30 liefhebbers afgekomen op de jaarlijkse “nacht van de nachtegaal” op maandag 8 mei j.l., die inmiddels voor de 22e keer werd georganiseerd door de Vogelwerkgroep in nauwe samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum.

Kievitsnest

Kievitsjongen komen met Pasen uit hun ei. Een maand geleden, 17 maart, vonden de jonge Sjors Wolbers en zijn opa Harry het eerste kievitsnest rondom Ootmarsum. Daarin lagen vier eieren. De kievit kent een broedtijd van 28 tot 30 dagen en op de 29e dag bleken twee eieren uitgekomen te zijn.

De winter van 2016/2017 is weer een invasiejaar van de pestvogel voor Nederland. In verschillende provincies worden ze momenteel gezien. In onze provincie zijn groepen pestvogels gezien in Nijverdal en Zwolle.

Euro Birdwatch 2016

Eurobirdwatch

Euro Birdwatch 2016. Afgelopen zondag is ook deze groep met enthousiaste vogelaars begonnen om te tellen in Ottershagen en op de Roezenberg. Uit ervaring is gebleken dat juist op deze locaties veel te zien is aan trekvogels, die overkomen

Grutto

Het weidevogelseizoen Ottershagen is dit jaar opnieuw dramatisch verlopen. We hebben jonge grutto’s, tureluurs en kieviten gezien, maar in Ottershagen zijn maar een paar kieviten vliegvlug geworden

Appelvink

Puur genieten van Het Springendal. Dit jaargetijde, de lente, leent zich er uitstekend voor om volop te genieten van de natuur, die zich in volle glorie laat zien. Op Koningsdag trokken we de winterjas nog aan, maar daarna scheen de zon, steeg de temperatuur en barstte de lente in alle ‘groene’ hevigheid los.

Logo Vogelwerkgroep

Onze Vogelwerkgroep stapt deze avond weer op de fiets om tijdens de Nacht van de Nachtegaal 2016 Nederlands beste zangvogel te beluisteren. Wij nodigen iedereen hier uit om met ons mee te fietsen. Deelname: gratis.

Eddy Zoey

Lofzang op weidevogels met Eddy Zoëy. De groepen 8 van de basisscholen De Meander te Ootmarsum en ‘n Baoken uit Ootmarsum namen deel aan een wel heel bijzonder weidevogeluitje in het natuurgebied Ottershagen. Niemand minder dan presentator, Twentenaar en vogelaar Eddy Zoëy inspireerde de leerlingen.

Grutto Ottershagen

Grutto als Nationale Vogel. De grutto is door Nederlanders gekozen tot de Nationale Vogel. Dat is dinsdag bekend gemaakt door het programma Vroege Vogels van de VARA en Vogelbescherming Nederland, die gezamenlijk een verkiezing hebben georganiseerd. De merel eindigde op de tweede plaats en de huismus werd derde.

Euro Birdwatch 2015

Euro BirdWatch 2015

Euro Birdwatch 2015. De leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum staan weer paraat met verrekijkers en telescopen om de vogelbewegingen in de lucht haarscherp te volgen. Het belooft, gelet op de weersvoorspellingen, een prachtige dag te worden en dus hebben de leden van de Vogelwerkgroep er alle vertrouwen in dat ze veel overtrekkende vogels kunnen observeren.

Vogeltelling

Waar de spreeuw landelijk gezien de koppositie innam tijdens de vogeltrektellingen 2015, daar telden de leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum de graspiepers als meeste. Deze zaterdag 3 oktober leek bij voorbaat een uitstekende dag te zijn om de trekvogels goed te kunnen observeren

Steppekiekendief

De Vogelwerkgroep Ootmarsum is begonnen met de jaarlijkse trektellingen. Het resultaat was direct adembenemend, want de leden van deze Vogelwerkgroep zagen een Steppekiekendief laag over het natuurgebied in Ottershagen trekken.

Logo Vogelwerkgroep

Onze Vogelwerkgroep stapt deze avond weer op de fiets om tijdens de Nacht van de Nachtegaal 2015 Nederlands beste zangvogel te beluisteren. Wij nodigen iedereen hier uit om met ons mee te fietsen. Deelname: gratis.

Groep Vogelliefhebbers

Excursie Zwolle Vogelwerkgroep. Een aantal leden van de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum hebben een prachtige dag beleefd rondom Zwolle. Het weer liet zich niet van zijn beste kant zien, maar dat weerhield de vogels niet om zich wel van hun beste kant te laten horen en zien.

Ben Heerink afscheid

Afscheid Ben Heerink. Ben heeft na 17 jaar trouwe dienst afscheid genomen als bestuurslid van de Vogelwerkgroep, die valt onder de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken. Vanaf 2005 heeft hij deze enthousiaste groep vogelaars als voorzitter geleid.

Grutto

Van 17 t/m 25 mei 2014 barst de Nationale Vogelweek los. Door het hele land zijn er gratis vogelexcursies en activiteiten. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseren de Vogelweek om zoveel mogelijk mensen te stimuleren er op uit te trekken en samen met kenners vogels te ontdekken.

Euro Birdwatch 2013

Vogeltelling

Euro Birdwatch 2013. De Vogelwerkgroep Ootmarsum telt mee tijdens de Euro Birdwatch op zaterdag 5 oktober. Tussen 7.00 uur ’s morgens en pakweg 14.00 uur ’s middags staan de leden van deze betrokken vogelliefhebbers aan de Kerspelweg in het prachtige natuurgebied Ottershagen.

Euro Birdwatch 2012

Kraanvogels

De Vogelwerkgroep Ootmarsum neemt ook in 2012 weer deel aan de Euro Birdwatch 2012. De groep is één van de honderd, die aan deze teldag hun medewerking verleent. Naast de honderd vogelwerkgroepen in Nederland doen ook 37 andere landen mee.

Nachtegaal

Nacht van de nachtegaal 2012. Het is al weer zover! In samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu organiseert de Vogelwerkgroep van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum inmiddels voor de 18e keer de jaarlijkse fietstocht op zoek naar de nachtegaal.

Een deel van de groep is vrijdagmiddag om 13.00 uur vertrokken. Na diverse omleidingen en omrijdingen voegden wij ons bij George Dujardin die reeds bij de vogelkijkhut aan het JaapDeensgat op ons stond te wachten met een heerlijke Vaasense kruidenbitter!

Al een aantal jaren gaan we met leden van de vogelwerkgroep Ootmarsum op zoek naar ganzen die in Nederland overwinteren. We zijn verschillende keren langs de IJssel geweest. Vooral het gebied tussen Olst en Wijhe is een goed ganzen gebied.

Logo Vogelwerkgroep

Op zaterdag 2 oktober 2004 gingen ongeveer 15 leden van de vogelwerkgroep Ootmarsum op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij deden dit samen met meer dan 75 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal werden er op

2024-04-21 17:14:55