Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarssum,
akte 8, 10 maart 1834. Aangifte van het overlijden van
Ferdinand Rummel op 75‑jarige leeftijd.

Aangever

Hendrikus Teusse, oud 52 jaar, van beroep wijnkoper, woonachtig te Ootmarssum

Getuige

Jan Teusse, oud 39 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Ootmarssum

Verklaring

Aangever heeft op 10 maart 1834 verklaard dat:
Ferdinand Rummel, oud 75 jaar, van beroep apothecar en vroedmeester, woonachtig te Ootmarssum, geboren te Munster
weduwnaar van Euphemia Scholten
zoon van Frederik Sigismund Rummel, overleden
en van Maria Magdalena Agnes Wietholt, overleden
is overleden op 75‑jarige leeftijd op 8 maart 1834 om 19:00 uur te Ootmarssum (huis 104).

Het overlijdensadres (huis 104) komt overeen met Marktstraat 7 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Ferdinand Rummel

2023-09-25 12:21:40