Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarssum,
akte 24, 9 maart 1813. Aangifte van het overlijden van
Maria Elizabeth van der Schild op 67‑jarige leeftijd.

Aangever

Jan ten Velde, oud 70 jaar, van beroep smit, woonachtig te Stad Ootmarssum

Getuige

Berend Berends, oud 57 jaar, van beroep schoenmaker, woonachtig te Stad Ootmarssum

Verklaring

Aangever heeft op 9 maart 1813 verklaard dat:
Maria Elizabeth van der Schild, oud 67 jaar, woonachtig te Stad Ootmarssum
weduwe van Hermannus Tiethof

is overleden op 67‑jarige leeftijd op 8 maart 1813 om 24:00 uur te Stad Ootmarssum (huis 111).

De namen van de ouders van de overledene zijn onbekend.

Het overlijdensadres (huis 111) komt overeen met Oostwal 2 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Maria Elizabeth van der Schild

2023-12-01 10:53:07