Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 37, 14 november 1864. Aangifte van het overlijden van
Herman Lefert Veer op 62‑jarige leeftijd.

Aangever

Ferdinand Blokhuis, oud 64 jaar, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Hendrikus Warnink, oud 51 jaar, van beroep bakker, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 14 november 1864 verklaard dat:
Herman Lefert Veer, oud 62 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Engden (Hannover)
weduwnaar van Anna Sophia Koehorst

is overleden op 62‑jarige leeftijd op 13 november 1864 om 18:00 uur te Ootmarsum (huis 114).

De namen van de ouders van de overledene zijn onbekend.

Het overlijdensadres (huis 114) komt overeen met Marktstraat 6 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Herman Lefert Veer

2024-04-21 15:42:56