Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 5, 5 februari 1867. Aangifte van het overlijden van
Gerrit van Goor op 74‑jarige leeftijd.

Aangever

Abraham van Laer, oud 27 jaar, van beroep griffier bij het kantongerecht, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Jannis van de Walle, oud 36 jaar, van beroep veldwachter, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 5 februari 1867 verklaard dat:
Gerrit van Goor, oud 74 jaar, van beroep hoofdonderwijzer, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ruinewold
weduwnaar van Gezina Pennink
zoon van Gerrit van Goor, overleden
en van Jantjen Hendriks Diphoorn, overleden
is overleden op 74‑jarige leeftijd op 4 februari 1867 om 21:00 uur te Ootmarsum (huis 119).

Het overlijdensadres (huis 119) komt overeen met Oostwal 2 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Gerrit van Goor

2023-12-01 10:48:00