Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 15, 23 april 1868. Aangifte van het overlijden van
Louis Charles Wilmes op 8‑jarige leeftijd.

Aangever

Jannis van de Walle, oud 38 jaar, van beroep veldwachter, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Jan Willem Volkers, oud 26 jaar, van beroep broodbakker, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 23 april 1868 verklaard dat:
Louis Charles Wilmes, oud 8 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Madioen (Ned. Oost Indië)
zoon van Willem Wilmes, overleden
en van Hendrika Johanna Nijhoff
is overleden op 8‑jarige leeftijd op 22 april 1868 om 17:00 uur te Ootmarsum (huis 119).

Het overlijdensadres (huis 119) komt overeen met Oostwal 2 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Louis Charles Wilmes

2023-11-30 11:24:03