Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 4, 23 februari 1872. Aangifte van het overlijden van
Albertha Cramer op 73‑jarige leeftijd.

Aangever

Bernard Cramer, oud 32 jaar, van beroep sigarenfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Diderik Cramer, oud 24 jaar, van beroep papierfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 23 februari 1872 verklaard dat:
Albertha Cramer, oud 73 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum, ongehuwd
dochter van Bernardus Cramer, overleden
en van Johanna Adolphina Weddelink, overleden
is overleden op 73‑jarige leeftijd op 22 februari 1872 om 15:00 uur te Ootmarsum (huis 64).

Opmerking

beide getuigen zijn volle neven van de overledene

Het overlijdensadres (huis 64) komt overeen met Schiltstraat 10 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Albertha Cramer

2023-11-30 11:15:54