Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 5, 11 februari 1874. Aangifte van het overlijden van
Johanna Cramer op 71‑jarige leeftijd.

Aangever

Bernard Cramer, oud 33 jaar, van beroep sigarenfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Hendrik Gerhard Diederik Cramer, oud 26 jaar, van beroep papierfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 11 februari 1874 verklaard dat:
Johanna Cramer, oud 71 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum, ongehuwd
dochter van Bernard Cramer, overleden
en van Johanna Adolphina Weddelink, overleden
is overleden op 71‑jarige leeftijd op 10 februari 1874 om 20:30 uur te Ootmarsum (huis 64).

Het overlijdensadres (huis 64) komt overeen met Schiltstraat 10 in de huidige tijd!
Overlijdensakte van Johanna Cramer

2023-11-30 11:37:09