Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 22, 5 december 1910. Aangifte van het overlijden van
Clemens Justinus Teusse op 74‑jarige leeftijd.

Aangever

Johannes Marinus van Steden, oud 72 jaar, van beroep schilder, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Gerhard Snoyink, oud 48 jaar, van beroep rijksontvanger, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 5 december 1910 verklaard dat:
Clemens Justinus Teusse, oud 74 jaar, van beroep vergunninghouder, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum
echtgenoot van Joanna Josepha Fuisting
zoon van Jan Teusse, overleden
en van Andriana Francisca Kirch, overleden
is overleden op 74‑jarige leeftijd op 4 december 1910 om 5:30 uur te Ootmarsum (huis BK 229).

Overlijdensakte van Clemens Justinus Teusse

2023-10-04 06:24:45