Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 17, 27 november 1915. Aangifte van het overlijden van
Anna Maria van der Lande op 67‑jarige leeftijd.

Aangever

Jacobus Hendrikus Nicolaas Muurlink, oud 63 jaar, van beroep winkelier, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Hendrikus Bernardus Budde, oud 37 jaar, van beroep horlogemaker, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 27 november 1915 verklaard dat:
Anna Maria van der Lande, oud 67 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Enschede, ongehuwd
dochter van Martinus Cornelis van der Lande, overleden
en van Maria Lesger, overleden
is overleden op 67‑jarige leeftijd op 26 november 1915 om 2:00 uur te Ootmarsum (huis K 115).

Overlijdensakte van Anna Maria van der Lande

2023-09-25 11:28:09