Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 2, 1 februari 1929. Aangifte van het overlijden van
Hendrikus Johannes van Benthem op 41‑jarige leeftijd.

Aangever

Johannes Borggreve, oud 62 jaar, van beroep sigarenmaker, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Jan Meijer, oud 54 jaar, van beroep fabrieksarbeider, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 1 februari 1929 verklaard dat:
Hendrikus Johannes van Benthem, oud 41 jaar, van beroep fabriekarbeider, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum
echtgenoot van Maria Anna Günkel
zoon van Johannes van Benthem, overleden
en van Aleida Eppink, overleden
is overleden op 41‑jarige leeftijd op 1 februari 1929 om 6:30 uur te Ootmarsum.

Overlijdensakte van Hendrikus Johannes van Benthem

2024-02-28 19:15:00