Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 2, 25 februari 1932. Aangifte van het overlijden van
Jan Meijer op 57‑jarige leeftijd.

Aangever

Gerhardus Johannes Heupink, oud 44 jaar, van beroep huisschilder, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Egidius Antonius Wientjes, oud 38 jaar, van beroep timmerman, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 25 februari 1932 verklaard dat:
Jan Meijer, oud 57 jaar, van beroep fabriekarbeider, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum, ongehuwd
zoon van Hermen Hendrik Meijer, overleden
en van Hermina Hendrika Oldekamp, overleden
is overleden op 57‑jarige leeftijd op 24 februari 1932 om 10:00 uur te Ootmarsum.

Overlijdensakte van Jan Meijer

2023-02-02 02:21:19