Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 5, 8 februari 1933. Aangifte van het overlijden van
Henricus Bernardus Buijvoets op 88‑jarige leeftijd.

Aangever

Theodorus Cornelis Budde, oud 43 jaar, van beroep horlogemaker, woonachtig te Ootmarsum

Getuige

Arnold Hendrik Kip, oud 40 jaar, van beroep hotelhouder, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 8 februari 1933 verklaard dat:
Henricus Bernardus Buijvoets, oud 88 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum
weduwnaar van Maria Lavarre
zoon van Johannes Gerhardus Buijvoets, overleden
en van Aleida Maria Broekhuis, overleden
is overleden op 88‑jarige leeftijd op 6 februari 1933 om 15:30 uur te Ootmarsum.

Overlijdensakte van Henricus Bernardus Buijvoets

2023-11-30 01:49:37